De overstap van groep 2 naar 3

Wanneer en waarom dan?

Wanneer is een kleuter klaar voor het echte leerwerk? Welke eisen worden gesteld aan een kind dat naar groep 3 gaat? Waar vinden we zekerheid en houvast bij twijfel in beslissingen hierover?

Hoewel we niet meer spreken van de 1-oktobergrens, bestaat bij veel scholen nog wel de behoefte aan een grens. Veelal mondt de discussie hierover uit in het volgen van een protocol. Veel scholen hanteren een kleuterprotocol. En op sommige scholen is er ook een apart protocol voor herfstkinderen (jarig in september, oktober, november, december).

Zoekt u meer duidelijkheid in de discussie over de doorstroom van kleuters op uw school? Wij denken met u mee in het vastleggen van een werkwijze, nemen samen met u het bestaande protocol onder de loep en helpen u op weg om de doorgaande lijn verder te ontwikkelen.

Werkwijze of protocol bijstellen

Samen met de leerkrachten van de onderbouw bespreken we de vragen die er bestaan bij de doorstroom van kleuters naar groep 3. We zoeken naar de gezamenlijke visie op het jonge kind. Deze visie vertalen we naar werkzame uitgangspunten. Dit mondt uit in de beschrijving van een werkwijze of een bijstelling van het huidige protocol. Het is een gezamenlijk optrekken van de leerkrachten met de adviseur. Uw vragen en situatie vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten.

Duur:   

2 studiemiddagen

Kosten: 

€ 1.300,- 

Doorgaande lijn verder ontwikkelen

Het is heel inspirerend om (als vervolg op de twee studiemiddagen) kleine experimenten in te zetten om de doorgaande lijn verder vorm te geven. De leerkrachten van groep 2 en 3 zoeken samen naar vormen om tegemoet te komen aan de doorgaande ontwikkeling. Bijvoorbeeld:

  • Waarin kan het onderwijs in groep 3 nog beter aansluiten bij groep 2?
  • Hoe kunnen leerlingen van groep 2 profiteren van een verrijkt aanbod, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen?

De school ontwikkelt een visie door deze kleine experimenten samen vorm te geven, uit te voeren en zorgvuldig te evalueren. Een procesbegeleider van Centraal Nederland helpt de leerkrachten om deze onderzoeksmatige aanpak goed uit te zetten. Een positief en productief proces!

Duur:

1 studiedag

Kosten:

€1.080,-

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.