Centraal Nederland

Cursus: Taal- of leesmethode

Cursus volgen bij Centraal Nederland

Wat is een goede keuze voor een taal- of leesmethode?

Een keuze- en implementatietraject voor taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Voor wie?

Schoolteams

Waar gaat het over?

Het kan lastig zijn de verschillen tussen alle methoden te ontdekken. Welke methode past nu bij jullie school, leerlingen en team? En is de keuze gemaakt, dan is dat nog maar een begin. Vervolgens gaat het erom op welke manier de methode wordt gebruikt. Zet de leerkracht de methode in zoals die is bedoeld?

Lerares aan het schrijven

Inhoud

Keuze methode: Samen met het team stelt de onderwijsadviseur keuzecriteria vast. Daarna worden diverse methoden gepresenteerd en wordt een (voorlopige) selectie gemaakt. Voordeel: de adviseur is onafhankelijk en kan gebruikerservaringen van andere scholen delen.

Een schooloverstijgende presentatie van methoden behoort tot de mogelijkheden. Implementatie taal- of leesmethode: Om het gebruik van de methode te optimaliseren, worden klassenbezoeken ingepland door de adviseur bij één of meerdere leerlijnen naar keuze.

Het blijkt dat een goed invoeringstraject vaak betere resultaten oplevert en dat leraren met meer plezier met de methode werken.

Met onze kennis van de inhoud en didactiek leer je de methode optimaal te gebruiken.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief