Centraal Nederland

Veilige school

jongen in de klas - autisme bij kinderen

Wat is een veilige school?

Je wilt kinderen een veilige plek bieden op school, zodat ze met plezier en vertrouwen de klas binnenstappen. Ook de wet vindt het belangrijk dat een school veilig is; de zorgplicht van de school staat centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar een onderdeel van. Ook kan een externe vertrouwenspersoon helpen bij de veiligheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

Welke onderdelen zie je terug op een veilige school?

✔️ Kinderen komen tot bloei
✔️ Leerkrachten kunnen prettig werken
✔️ Ouders laten hun kind(eren) met een gerust hart achter

Veiligheid in de school is voor iedereen essentieel en komt tot uiting in verschillende aspecten. Centraal Nederland helpt je graag (verder) op weg naar een veilige school.

De Basismap Veilige School

Hoe moet je handelen bij klachten over geweld, pesten, grensoverschrijdend seksueel gedrag? Of klachten over onderwijskundige zaken? Hoe zet je een goed preventief beleid op tegen machtsmisbruik? Dit staat allemaal beschreven in onze digitale Basismap Veilige School.

De basismap Veilige School
Giechelgeheimpjes

Prentenboek Giechelgeheimpjes

Giechelgeheimpjes is een knieboek vol leuke tekeningen voor de onderbouw van de basisschool. Het heeft als doel de weerbaarheid van kinderen tegen seksuele intimidatie, pesten en geweld te versterken.

Externe Vertrouwenspersoon

Ben je als school op zoek naar een vertrouwenspersoon? We zijn er voor intervisiebijeenkomsten met interne vertrouwenspersoon en helpen bij de klachtbehandeling. Bij onze externe vertrouwenspersonen kunnen ouders en medewerkers van school terecht als er sprake is van ongewenst gedrag en/of machtsmisbruik.

juf met leerling
kinderen op een bankje

Cursus Anti-pestcoördinator

Wil je voorkomen dat kinderen elkaar pesten en leraren helpen om pesten beter aan te pakken? Centraal Nederland helpt de school op weg.

Leerkrachten in overleg

Aanmelden

Direct de Basismap Veilige School aanvragen of je aanmelden voor een module? Vul onderstaand contactformulier in.

De basismap Veilige School

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief