Centraal Nederland

Nieuws & Blogs

Meisje doet gebarentaal

Maak kennis met Centraal Nederland

Hier gaan we voor

Wij vinden ieder kind, iedere jongere waardevol. Samen met hen en hun eigen omgeving, zowel thuis als op school, willen we gáán voor optimale ontwikkelkansen.

✔️ We werken samen met ouders, leerkrachten, IB’ers, schooldirecteuren, gemeentes, de huisarts en medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin.
✔️ We zetten de kennis en kunde, op basis van wetenschappelijke inzichten, van onze professionals in.
✔️ We verbinden jeugdhulp en onderwijs door onze expertise in beide werelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief