Centraal Nederland

Aanmelden voor diagnostiek of behandeltraject bij Jeugd GGZ

Jongetje met begeleider

Jouw kind aanmelden bij Jeugd GGZ

Je hebt al een tijd zorgen over de ontwikkeling van je kind of je vermoedt dat er sprake is van psychische problemen. Wat goed dat je hulp zoekt!

Op deze pagina nemen we je stapsgewijs mee in het proces van aanmelden bij Jeugd GGZ:

➜ Bespreek jouw zorgen

Bespreek met de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- & Gezinsteams (JGT) of de jeugdconsulent van de gemeente of er hulp nodig is. Soms kunnen zij voldoende ondersteunen. Als dat niet het geval is, kunnen zij ons een verwijzing sturen voor begeleiding vanuit Jeugd GGZ voor basis of specialistische GGZ.

➜ Zij regelen de doorverwijzing

De huisarts of Centrum Jeugd en Gezin stuurt de verwijzing voor Jeugd GGZ voor diagnostiek en/of behandeling door naar Centraal Nederland.

➜ Centraal Nederland neemt contact met je op

Wij nemen na ontvangst van de verwijzing contact met jou op. Je krijgt dan via de digitale omgeving eHealth toegang tot de juiste intakeformulieren.

➜ Er volgt een intakegesprek waarna het onderzoek en/of de begeleiding start.

Meisje

Kortdurend traject van de Basis GGZ

Centraal Nederland werkt voornamelijk vanuit Basis GGZ. Dit betekent dat onze diagnostiek- en behandeltrajecten altijd kortdurend zijn. Indien de hulpvraag van jouw kind daar niet passend bij is, raden wij je aan een zorgaanbieder te zoeken die specialistische Jeugd GGZ biedt. De kosten van een traject worden vergoed door de gemeente. Dit valt onder de Jeugdwet.

Na een verwijzing voor Basis GGZ wacht je op ons telefoontje. Daarna vul je de formulieren in en nodigen we je uit voor een intakegesprek. Hier maken we kennis met het kind en de ouders. We bespreken wat er aan de hand is en hoe we hieraan kunnen werken. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek. Vaak vinden we het belangrijk ook met school te overleggen.

Diagnostiek en behandeling

Waarom hulp door Centraal Nederland?

Geen kind, geen leraar, geen school is hetzelfde. Daarom zoeken wij in elke situatie een passende oplossing. Dit geldt voor al onze diensten: voor onze leerlingbegeleiding, onze schoolontwikkeling en voor de hulp die we geven als zorgverlener binnen de jeugdzorg op het gebied van dyslexie en Jeugd GGZ. Vanwege ons brede aanbod hebben we ook een brede expertise. Bij Centraal Nederland zijn we daarnaast gewend om waar mogelijk met school samen te werken.

De juf helpt een leerling bij zijn schoolwerk
Jeugd GGZ Centraal Nederland - meisje zit te lezen op de vloer

Voor welke hulp kun je bij Centraal Nederland terecht?

Centraal Nederland ondersteunt bij lichte tot matige, enkelvoudige psychische problematiek die valt onder de basis GGZ. Redenen voor aanmelding bij Jeugd GGZ van Centraal Nederland kunnen zijn:

  • Aanhoudende sombere stemming of stemmingswisselingen
  • Een negatief zelfbeeld
  • Moeite met emotieregulatie of prikkelverwerking
  • (Faal)angst of fobie en piekeren
  • Lichamelijke klachten zoals hoofd- en buikpijn, waarvoor de dokter geen lichamelijke oorzaak kan vinden
  • Concentratieproblemen, snel afgeleid zijn, moeite met plannen en organiseren of vermoeden van ADHD
  • Problemen op school, moeilijkheden in omgang met leeftijdsgenoten en het sluiten en onderhouden van vriendschappen en/of negatief zelfbeeld
  • Gedrags- of opvoedingsproblemen
  • Ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld binnen het autistisch spectrum)
  • Trauma of posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het meemaken van een schokkende of ingrijpende gebeurtenis

Waar kan jouw kind behandeld worden?

Centraal Nederland is werkzaam in het hele land. De wachttijden verschillen per locatie.

Wanneer kun je niet bij Centraal Nederland terecht?

Soms heeft je kind meer zorg nodig dan Centraal Nederland kan bieden. Bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek of ernstige eetproblematiek is specialistischere en vaak intensievere hulp nodig dan Centraal Nederland in huis heeft. Op dit moment bieden wij nog geen begeleiding in medicatietrajecten. Jouw huisarts of de jeugdconsulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen je verwijzen naar een instelling die passende zorg kan bieden.

Contact opnemen

Wil je jouw kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij Centraal Nederland, neem dan eerst contact op met de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of de jeugdconsulent van de gemeente. Heb je nog vragen over het verkrijgen van een doorverwijzing? Vul dan het contactformulier in.

Je kunt ook contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuws over

Bekijk meer nieuws