Centraal Nederland

Kinderen met autisme

autisme en rouw bij kinderen

Wat houdt een autismespectrumstoornis in?

Merk jij aan je kind dat het moeite heeft met sociale contacten? Of zorgen veranderingen in het dagelijks leven voor onrust in het hoofd van jouw kind? Ook overprikkeling kan een signaal zijn van autismespectrumstoornis (ASS).

Autisme kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Alle vormen van autisme vallen onder het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Je kunt niet aan de buitenkant zien dat iemand autisme heeft, het is namelijk een stoornis in de hersenen. Bij mensen met autisme worden alle prikkels gedurende de dag niet automatisch gefilterd, zoals dat bij mensen zonder autisme wel gebeurt. Daarom zijn ze sneller overprikkeld.

Twijfel je of jouw kind autisme heeft en wil je graag onderzoek laten doen? Vraag dan om een verwijzing bij je huisarts of centrum Jeugd en Gezin.

Heeft mijn kind autisme?

Hoe merk je dat een kind mogelijk autisme heeft?

Het gedrag van een kind met autisme kan voor jou als vader of moeder ingewikkeld zijn. Een aantal kenmerken waar kinderen met autisme vaak last van hebben:

  • moeite met begrijpen wat anderen bedoelen of voelen, waardoor sociale interacties moeilijk kunnen verlopen
  • moeite met flexibel denken en veranderingen
  • moeite met planning en organisatie
  • herhaling in gedrag of spraak
  • over- of ondergevoeligheid voor prikkels
  • zeer specifieke interesses

Herken jij jouw kind in bovenstaande kenmerken?

Meisje aan een schooltafel

Hulp zoeken voor jouw kind met autisme

Maak je je zich zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Dan kun je dit bespreken met de huisarts of een jeugdconsulent van het Centrum Jeugd en Gezin.

Onderzoek

Zij verwijzen door naar Centraal Nederland, waar wij uitvoerig onderzoek doen bij het kind. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende psychologische testen. Na het onderzoek en de (mogelijke) classificatie, bespreken wij in een adviesgesprek met de ouders waar behoefte aan is. Eventueel kan de school bij dit gesprek aansluiten.

Behandeltraject

Er kan na het advies behoefte zijn aan een behandeltraject voor het kind. Een behandeltraject van het kind bestaat doorgaans uit psycho-educatie. Hier ontvangt het kind uitleg over wat een autismespectrumstroornis inhoudt en wat het kind hiervan herkent. Het doel hiervan is om inzicht in de problematiek te krijgen.

Ondersteuning voor ouders 

Wij bieden ouders een online psycho-educatie module. Hiermee kunnen ouders op hun eigen tempo lezen over autisme. Daarnaast kunnen we begeleidingsgesprekken inplannen. Samen met alle betrokkenen bespreken we wat voor het kind het beste is. De nadruk ligt altijd op een handelings- en oplossingsgerichte werkwijze: wat heeft het kind nodig? Welke aanpak is voor hem of haar gunstig om tot leren en ontwikkelen te komen?

Naast ondersteuning aan de ouders kan Centraal Nederland ook ondersteuning bieden aan de leerkracht(en).

autisme bij kinderen

Veel gestelde vragen over autisme

Onderstaande vragen komen vaak bij ons binnen en kunnen relevant zijn om jouw kind en autisme beter te begrijpen.

Hoe vaak komt autisme voor?

Uit verschillende onderzoeken komen wisselende cijfers. Ongeveer 1 tot 1,5 % van de kinderen heeft autisme. Dit aantal is de laatste jaren gegroeid, omdat er meer kennis en aandacht is voor autisme en de verschillende verschijningsvormen.

Is er verschil tussen jongens en meisjes met autisme?

Vaak ziet autisme er bij meisjes anders uit en is het beeld minder duidelijk. Meisjes zijn van nature meer geneigd tot sociaal gedrag, ook meisjes met autisme. Meisjes met autisme observeren dit bij hun leeftijdsgenoten en kopiëren sociaal gedrag meer dan dat jongens dit doen. Ook speelt mee dat de omgeving anders kijkt naar meisjes. Teruggetrokken gedrag wordt bij hen eerder als verlegenheid gezien.
Specifieke hobby’s bij meisjes met autisme zijn vaak de stereotype meisjeshobby’s die daardoor ook minder opvallen.

Is autisme erfelijk?

Vroeger werd erfelijkheid als de belangrijkste oorzaak van autisme gezien. Inmiddels weten we dat meerdere factoren een rol spelen, bijvoorbeeld het anders functioneren van bepaalde hersengebieden. Veel is echter nog onbekend.

Waarom wordt er gesproken over de term autismespectrumstoornis?

Vroeger werd er gesproken over verschillende autistische stoornissen zoals PDD-NOS en Asperger. Tegenwoordig noemen we dit allemaal autisme. De term autismespectrumstoornis betekent dat er verschillende manieren zijn waarin autisme zich uit, zowel in verschijningsvorm als in ernst. Geen enkel kind met autisme is dus hetzelfde.

 

Is autisme te genezen?

Nee, autisme kun je niet genezen. Het is per leeftijdsfase wel verschillend hoeveel last je hebt van de kenmerken en waar je tegen aanloopt.

Is er medicatie voor autisme?

Er zijn geen medicijnen die zich specifiek richten op autisme. Wel worden medicijnen gebruikt voor bijkomende problemen die (deels) worden veroorzaakt door autisme. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die heel boos worden, angsten hebben of snel overprikkeld raken.

Vanaf welke leeftijd kan autisme worden vastgesteld?

Dit kan al vanaf heel jonge leeftijd. Vanaf het eerste jaar kunnen de signalen al zichtbaar zijn. Bij CN starten we met onderzoek vanaf de kleuterleeftijd.

Hoe wordt onderzoek naar autisme gedaan? Waar wordt naar gekeken?

Bij het onderzoek naar autisme speelt het verhaal van ouders een belangrijke rol. We horen graag welke autismekenmerken zij bij hun kind zien en hoe het kind zich heeft ontwikkeld. Ook ontvangen we informatie van school, om te horen hoe het kind zich in de klas gedraagt.

We hebben voor het onderzoek een paar keer contact met het kind, vaak twee ochtenden, waarbij we observeren, spelletjes spelen en testen uitvoeren. Hoe we dit precies doen, is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Vaak wordt het onderzoek aangevuld met intelligentieonderzoek.

Hebben alle kinderen met autisme dezelfde kenmerken?

Nee, dat verschilt sterk per kind. Daarom wordt ook van een autismespectrumstoornis gesproken. Wel zien we altijd problemen in sociale contacten en interacties. Daarnaast heeft het kind vaak moeite met veranderingen en behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ook hebben veel kinderen met autisme snel last van (zintuigelijke) prikkels.

Zijn er voordelen aan het hebben van autisme?

Er zitten zeker voordelen aan het hebben van autisme. Mensen met autisme hebben vaak een oog voor details en feiten en een sterk visueel geheugen. Ze zijn meestal perfectionistisch, houden van ordelijkheid en netheid en hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Mensen met autisme kunnen zich ergens in vastbijten en alles over een bepaald onderwerp willen weten.

Waar kan ik goede informatie vinden over autisme?

Neem contact op

Wil je jouw kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij Centraal Nederland? Dan kun je terecht op onze informatiepagina over aanmelden bij Jeugd GGZ.

Heb je vragen over de diagnostiek of behandeling van kinderen met autisme of zijn er onduidelijkheden over het verkrijgen van een doorverwijzing? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Je kunt ook contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief