Autisme

Een kind heeft moeite te begrijpen wat anderen bedoelen of voelen. De sociale interacties van het kind verlopen moeizaam, veranderingen zijn lastig en er is moeite om flexibel te zijn. Kan er dan sprake zijn autisme? En zo ja? Wat dan?

Autisme kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Om deze reden spreken we van een autisme spectrum stoornis (ASS). Het gedrag van iemand met autisme is lang niet altijd te vatten en dat kan voor de omgeving ingewikkeld zijn. Kinderen met autisme hebben vaak moeite te begrijpen wat anderen bedoelen of voelen. Sociale interacties kunnen daardoor moeilijk verlopen. Andere kenmerken zijn: moeite met flexibel denken en veranderingen, herhaling in gedrag of spraak, over- of ondergevoeligheid voor prikkels en zeer specifieke interesses. Maar: kinderen met autisme hebben ook veel talenten! Zo zijn zij vaak heel eerlijk, zijn zij goed in analyseren en werken ze erg nauwkeurig.

Ruim 1% van de Nederlanders heeft autisme. Bij jongens komt autisme ruim twee keer zo vaak voor als bij meisjes. Bij meisjes is de uitingsvorm vaak anders. Daar komt bij dat meisjes al op jonge leeftijd veel sociaal gedrag observeren en imiteren, waardoor de duidelijke kenmerken niet altijd direct zichtbaar zijn.

Onderzoek, begeleiding en behandeling

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u dit bespreken met uw huisarts of een jeugdconsulent van het CJG. Er kan dan verwezen worden naar Centraal Nederland, waar wij uitvoerig onderzoek doen bij het kind. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende psychologische testen. Na het onderzoek en de (mogelijke) classificatie, bespreken wij in een adviesgesprek met ouders en school waar behoefte aan is. Er kan behoefte zijn aan een behandeltraject voor het kind. Ook bestaat de mogelijkheid voor leerkrachtondersteuning of ondersteuning van de ouders. Samen met alle betrokkenen bespreken we wat voor het kind het beste is. De nadruk ligt altijd op een handelings- en oplossingsgerichte werkwijze: wat heeft het kind nodig, welke aanpak is voor hem of haar gunstig om tot leren en ontwikkelen te komen?

Wij bieden:

Onze behandelingen richten zich op psycho-educatie en gedragstherapie. Psycho-educatie, voor kinderen en ouders, geeft inzicht in het gedrag. Ook leert het kind hierbij zijn sterke kanten te ontdekken, zichzelf beter te begrijpen en zijn/haar zelfbeeld aan te passen. Voor ouders kan het helpen om de verwachtingen van het gedrag bij te stellen en samen te kijken naar problemen die zich voordoen.

Voor psycho-educatie werken wij onder andere met de behandelmethoden:
• ‘Dit is autisme’: voor ouders
• ‘Teddy heeft autisme en Pien heeft rode krullen’: voor kinderen
• ‘Autisme in mij’: voor tieners
• ‘Brain Blocks’: voor kinderen en tieners

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 -8 330 330.