Centraal Nederland

Over ons

Kinderen aan het werk

Hier gaan we voor

Wij vinden ieder kind, iedere jongere waardevol. Samen met hen en hun eigen omgeving, zowel thuis als op school, willen we gáán voor optimale ontwikkelkansen.

Hoe gaan we te werk?

✔️ We zoeken altijd naar een passende oplossing, we bieden maatwerk.
✔️ We werken samen met ouders, leerkrachten, IB’ers, schooldirecteuren, gemeentes, huisartsen en medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin.
✔️ We zetten de kennis en kunde, op basis van wetenschappelijke inzichten, van onze professionals in.
✔️ We verbinden onderwijs en zorg door onze expertise in beide werelden.

Wij zien elk kind en elke jongere als een unieke schepping van God. Vanuit deze overtuiging zetten we onze talenten in.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn dan ook: betrouwbaar, betrokken en verbindend. Het is onze motivatie om kinderen en jongeren recht te doen. Dit doen wij door goed te kijken en te luisteren naar kinderen, jongeren en hun omgeving. Samen zoeken we naar de beste oplossing en doen we wat nodig is!

Ons doel

Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij onderwijs en zorg aan. Wij willen kinderen en jongeren zo ondersteunen dat zij hun plek kunnen vinden en innemen in de maatschappij. Daarbij mogen zij weten dat ze waardevol zijn en betekenis mogen geven aan hun leven en dat van anderen.

Wij hebben vestigingen door het hele land. Samen met onderwijsprofessionals werken we aan het optimaliseren van primair en voortgezet onderwijs, en verlenen we zorg vanuit de Jeugd GGZ.

Jongens op een bankje

Wij helpen je graag verder!

Je kunt bij ons terecht met elke vraag: of je nu als ouder zorgen hebt over (de ontwikkeling van) je kind of wanneer je als leerkracht of intern begeleider worstelt met vragen rondom een leerling of een vraagstuk binnen het onderwijs.

We helpen je graag. Neem contact op via onderstaand formulier. Je kunt ook mailen naar info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 330.

Uitgelaten leerlingen

Nieuws over

Bekijk meer nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief