Traumabehandeling

Een schokkende, ingrijpende gebeurtenis kan iedereen overkomen. Denk aan een verkeersongeluk, een geweldsincident, een vervelende (faal)ervaring in de klas, mishandeling of misbruik (of daar getuige van zijn), of een oorlogssituatie. Zo’n gebeurtenis is ontzettend ingrijpend. De meeste mensen verwerken de gebeurtenis op eigen kracht en met steun van mensen in hun omgeving. Soms lukt dat echter niet.

Hoe kunt u bij een kind merken dat de gebeurtenis niet is verwerkt?

Herinneringen aan de schokkende gebeurtenis blijven zich dan opdringen bij het kind. Wanneer kinderen dit zelf nog niet zo goed kunnen vertellen, praten ze soms wel over terugkerende nachtmerries die met de gebeurtenis te maken hebben. Ook kunnen kinderen wat meer schrikkerig, vaker of sneller verdrietig zijn, moeite hebben met in- en doorslapen of concentratieproblemen op school hebben. Wanneer deze klachten een direct gevolg zijn van de akelige gebeurtenis én het denken aan de gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, kan een traumabehandeling helpen om de gebeurtenis te verwerken.

Behandeling

Centraal Nederland werkt met twee behandelmethodes: EMDR en Write Junior. Beide behandelmethodes zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Bij deze behandelmethode vraagt de behandelaar het kind om aan de gebeurtenis terug te denken. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart, waarbij de behandelaar een afleidende stimulus toepast. Vaak wordt aan het kind gevraagd om de hand van de behandelaar met oogbewegingen te volgen. Meestal komen hierdoor bij het kind gedachten, gevoelens of lichamelijke sensaties naar boven. De behandelaar vraagt dan om hierop de gedachten te richten, waarna opnieuw een afleidende stimulus wordt toegepast. Op deze wijze kan verwerking plaatsvinden in het brein.

Een verklaring voor de werking van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van de oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Een traumatische herinnering ligt namelijk heel levendig en intens opgeslagen in het brein en kost daardoor veel geheugencapaciteit. Het zo snel mogelijk volgen van de vingers met de ogen, kost ook veel geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er minder plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. De herinnering zal hierdoor dus niet verdwijnen, maar de intensiteit van de beleving neemt wel af.

Wilt u zien hoe EMDR bij kinderen verloopt? Klik dan op deze link.

WRITE Junior is een behandelmethode waarbij het kind samen met de behandelaar zijn verhaal opschrijft. In een aantal behandelingen wordt de traumatische gebeurtenis en de context beschreven en wordt er ook gewerkt aan nieuwe manieren om tegen de gebeurtenis aan te kijken en ermee om te gaan. Het boek dat het kind aan het eind van de behandeling heeft, wordt vaak bewaard. Het kind kan er dan later nog eens in teruglezen. Ook kunnen andere, voor het kind belangrijke mensen het verhaal lezen, waardoor het kind vaak meer steun ervaart.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.