Centraal Nederland

Voor ouders: behandeling van dyslexie bij jouw kind

Meisje aan het schrijven - kind heeft mogelijk dyslexie

Informatie voor ouders

Je hebt het idee dat jouw kind achterloopt op het gebied van taal. Hij of zij heeft moeite heeft met lezen, spellen of schrijven. Je leest thuis extra vaak voor, maar je begint je toch wat zorgen te maken. Misschien heeft de leerkracht van je kind ook al aangegeven dat je kind achterloopt bij het lees- en spellingsonderwijs.

Mogelijk is dyslexie genoemd als oorzaak van de lees- of leerproblemen bij je zoon of dochter.

Ben jij benieuwd of jouw kind dyslexie heeft en wil je starten met een onderzoek? Vraag dan op school naar de mogelijkheden.

Kinderen lezen samen

Het voortraject

Voordat er onderzoek plaatsvindt, is het belangrijk dat de school inzichtelijk maakt dat er lees- en spellingproblemen zijn en heeft deze vastgelegd in een leerlingdossier. Als jouw kind aangemeld wordt voor een dyslexieonderzoek, dan zul je als ouders een vragenlijst in moeten vullen. Deze vragenlijst krijg je via school. De gemeente beoordeelt of deze informatie voldoet aan de normen voor Vergoede Dyslexiezorg.

Het onderzoek naar dyslexie

Als het leerlingdossier op orde is, kan Centraal Nederland een dyslexieonderzoek uitvoeren. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige Dyslexie ontvangen ouders een behandelplan met daarin de doelen voor de eerste behandelperiode.

De behandeling

In de dyslexiebehandeling wordt gebruik gemaakt van de methoden TaalToren en Ik overzie Dyslexie. Visuele ondersteuning en een auditief aanbod speelt hierbij een grote rol. De behandelaar werkt met school en ouders samen, want de oefeningen hebben ook betrekking op de aangeboden lesstof.

Mocht je in overleg met de leerkracht besluiten dat jullie willen onderzoeken of er sprake is van dyslexie, dan is jouw kind welkom bij Centraal Nederland voor dyslexiezorg. Voor scholen hebben we een stappenplan gemaakt om jouw kind door te verwijzen.

Wat kun je verwachten van onze dyslexiezorg?

Kinderen met dyslexie raken snel gedemotiveerd als het spellen en lezen op school bij hen anders gaat dan bij andere kinderen. Dit kan spanning met zich meebrengen, zowel op school als thuis. Het is belangrijk dat een kind met dyslexie weer plezier krijgt in lezen. Goede begeleiding bij dyslexie is van groot belang voor het welzijn van het kind. Met advies en ondersteuning van Centraal Nederland kun je rekenen op:

➜ Dyslexiezorg die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen
➜ Diagnose en behandeling van dyslexie volgens de meest recente ontwikkelingen
➜ Hulp bij dyslexie ongeacht vergoeding

Meisje aan het schrijven

Wat zeggen ouders over onze dyslexiebehandeling?

Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie Testimonial dyslexie

Wordt dyslexiezorg vergoed?

Niet alle vormen van dyslexie worden vergoed. Er zijn namelijk een paar voorwaarden die gelden om een vergoeding te ontvangen voor dyslexiezorg. Wil je weten of de zorg wordt vergoed?

Veelgestelde vragen over dyslexiezorg

Mijn kind heeft vooral spellingproblemen en het lezen gaat relatief gezien beter – kan ik mijn kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek?

In dat geval komt je kind helaas niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg.

Wanneer jouw kind ernstige spellingproblemen heeft en er sprake is van zwakke scores bij woordlezen, dan komt hij/zij mogelijk wel in aanmerking voor niet-vergoed onderzoek.

Overleg met de school of neem contact met ons op voor meer informatie. Naast niet-vergoed onderzoek bieden wij ook hulp voor kinderen met spellingproblemen.

Mijn kind al een verklaring voor (ernstige) dyslexie, kan ik bij Centraal Nederland terecht voor behandeling of begeleiding?

Wanneer er al sprake is van een diagnose ernstige dyslexie, kan jouw kind terecht bij Centraal Nederland voor vergoede dyslexiebehandeling. Wanneer er sprake is van een lichtere vorm bieden wij ook hulp, zoals een traject voor lezen en spelling of Spellingspeurders.

Waar wordt het dyslexie-onderzoek gedaan en waar kan mijn kind worden behandeld?

Wat moet ik doen als de school niet voldoende steun kan bieden? Kan mijn kind dan toch (niet-vergoede) dyslexiebehandeling krijgen?

Jazeker, dat kan. De ouder kan daarbij kiezen voor behandeling bij een dyslexiepraktijk, maar ook bijvoorbeeld bij een vrijgevestigde remedial teacher. Deze kosten worden niet vergoed.

Mijn kind zit in groep 3. Kan hij/zij al aangemeld worden voor een dyslexieonderzoek en -behandeling?

Nee, dit is helaas nog niet mogelijk.

Voordat een onderzoek en daarna behandeling naar dyslexie kan plaatsvinden moet er sprake zijn van 3 keer een E (V-) score op woordlezen bij de hoofdmetingen op school (in januari en juni). Ook moet er minstens een jaar extra hulp worden geboden op school. Dit betekent dat het eerst mogelijke moment van aanmelding halverwege groep 4 is.

Neem contact op

Meer informatie ontvangen over hulp bij dyslexie?

Voor de meeste vragen over het doorverwijzen en het aanvragen van een onderzoek, kun je bij de school van jouw kind terecht. Mocht je toch vragen hebben over het behandeltraject of wil je meer informatie over niet-vergoede zorg, neem dan contact op via het onderstaande formulier. De specialisten op het gebied van dyslexie van Centraal Nederland helpen je graag.

Je kunt ook mailen naar info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 330.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuws over

Bekijk meer nieuws