Hoe help je kinderen met ernstige spellingproblemen die niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiebehandeling?

Voor deze kinderen heeft Centraal Nederland SpellingSpeurders ontwikkeld. Dit is een totaalaanpak voor de begeleiding van spellingzwakke kinderen waarbij de leerling met school én ouders kan werken aan de verbetering van de spellingvaardigheden.

INFORMATIE VOOR SCHOLEN

Scholen kunnen stapsgewijs met SpellingSpeurders aan de gang.
De basis is een training voor de leerkracht, waarbij de kenmerken van effectieve spelling aan de orde komen, een toelichting wordt gegeven op de werkwijze van SpellingSpeurders en het materiaal wordt uitgereikt (2 instructiebijeenkomsten en 2 bijeenkomsten training on the job).
Daarna kan de leerkracht gedurende 8 tot 12 weken met het materiaal aan de slag. Daarbij krijgt het kind op vier momenten per week spellingoefeningen volgens een vast stramien: start met de begeleider, zelfstandig oefenen thuis, oefenen met een ander (op school) en terugkoppeling met de begeleider. De ouders worden bij het leerproces betrokken zodat ook thuis constructief geoefend wordt. Met elkaar bepalen en halen we de doelen!

Wilt u de hele spellingbegeleiding door Centraal Nederland laten doen?

Dat kan. Wij hebben ervaren behandelaars in huis die een traject voor u kunnen uitvoeren. Gedurende 10 weken begeleiden zij het kind / een groepje kinderen, waarbij altijd contact met leerkracht en ouders is over de oefeningen en de voortgang.

SpellingSpeurders is flexibel in te zetten

Wilt u als school een begeleidingstraject voor enkele kinderen laten uitvoeren door Centraal Nederland? Dat kan. Wilt u zelf aan de slag met SpellingSpeurders in uw school? Dat kan. Of zijn er ouders die een begeleidingstraject wensen voor hun kind en opdrachtgever willen zijn? Ook dat kan. Het materiaal is zo opgezet dat het inpasbaar is in diverse situaties.

SpellingSpeurders zorgt voor lastenverlichting van de leerkracht én voor kwaliteit!

Ervaringsverhaal

SpellingSpeurders: motiverend voor leerling én leerkracht
SpellingSpeurders heeft ons inzicht in spellingonderwijs verbeterd, niet alleen voor de kinderen met (vermoeden van) dyslexie maar voor alle leerlingen. Als team zijn we dan ook met elkaar in gesprek gegaan over de schoolbrede aanpak van ons spellingonderwijs.

De ondersteuning en aanpak vanuit Centraal Nederland door Joyce Couprie hebben we zeer prettig gevonden. Het motiveerde ons om SpellingSpeurders goed onder de knie te krijgen. Vooral het stuk coaching-on-the-job was leerzaam en fijn. Voor de kinderen was het werken met SpellingSpeurders leuk. Allereerst omdat ze door deze aanpak goed vooruit gingen. SpellingSpeurders werkt echt! Maar ook omdat de methode een heldere en aansprekende lay-out heeft. Daarom waren de kinderen gemotiveerd om met spelling aan de slag te gaan.

Kortom: voor ons was de kennismaking met Spellingspeurders een positieve ervaring. We gaan er zeker mee verder!
Claudetta Kram, intern begeleider Kindcentrum Steenwijk

Downloads:

>Folder SpellingSpeurders

 afbeeldingenrij-pauwafbeeldingenrij-geit afbeeldingenrij-koe afbeeldingenrij-zwaanafbeeldingenrij-bijafbeeldingenrij-bever afbeeldingenrij-hond

INFORMATIE VOOR OUDERS

SpellingSpeurders is een totaalaanpak voor de begeleiding van spellingzwakke kinderen waarbij de leerling met ouders én (eventueel liefst met) school kan werken aan de verbetering van de spellingvaardigheden.

Spellingtraining door Centraal Nederland laten doen.

Centraal Nederland heeft ervaren behandelaars in huis die een traject voor u kunnen uitvoeren en aansturen.
Uw kind krijgt op vier momenten per week training volgens een vast stramien: start met de begeleider, zelfstandig oefenen, oefenen met een ander en terugkoppeling met de begeleider. U wordt als ouders bij het leerproces betrokken, zodat u ook thuis constructief kunt oefenen.

SpellingSpeurders is flexibel in te zetten

De inzet van ouders kan gecombineerd worden met de inzet van medeleerlingen. Of wilt u juist als ouders de opdrachtgever zijn? Dat kan. De training is zo opgezet dat het flexibel en inpasbaar is in diverse situaties.

Met elkaar bepalen en halen we de doelen!

KOSTEN SPELLINGSPEURDERS

De prijs van een individueel traject Spellingspeurders van 10 sessies is € 1070,- plus een leerlingmap van € 49,50.

Meer weten over de mogelijkheden van SpellingSpeurders?

Voor meer informatie over de inhoud van de training en de kosten bij verschillende groepsgroottes, kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 33