Centraal Nederland

Dyslexiezorg

dyscalculie leerling

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis waar ongeveer 4% van alle Nederlandse kinderen mee te maken heeft. Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen, ook al hebben zij hetzelfde ontwikkelings- en intelligentieniveau als leeftijdsgenoten. De verwerking van letters, woorden en zinnen gaat trager dan bij kinderen zonder dyslexie.

Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om letters aan de bijbehorende klanken te koppelen. Woorden die erg op elkaar lijken, houden ze daardoor niet goed uit elkaar. Denk aan scheur/schuur en geler/leger. Dyslectische kinderen raken daardoor vaak ongemotiveerd.

Gelukkig zien we keer op keer dat een behandeling enorme verbeteringen teweeg kan brengen. We werken als behandelaars nauw samen met de leerlingen, de ouders en de school om optimale ondersteuning te kunnen bieden. Omdat elk kind anders is, stemmen we de dyslexiebegeleiding nauwkeurig af.

Hulp bij dyslexie door CentraalNederland

Misschien ben je zelf dyslectisch en heb je vroeger veel moeite gehad op school. Je wilt de weg van je kind wat gemakkelijker maken en daarom onderzoek laten doen naar dyslexie. Het komt ook vaak voor dat ouders thuis met hun kind oefenen met lezen, maar dat dit strijd en onzekerheid oplevert bij het kind. Je vraagt je af of er sprake is van dyslexie en hoe jouw kind het beste geholpen kan worden.

Of ben je leerkracht en heb je een leerling in de klas die moeite heeft met lezen en schrijven? Als je op school te maken krijgt met kinderen met deze complexe leerstoornis, dan is het belangrijk dat je goede hulp en ondersteuning krijgt. Elk kind met dyslexie is anders.

Bij Centraal Nederland kennen we de uitdagingen van dyslexie en weten we de weg naar een juiste behandeling. Het is onze expertise om scholen en ouders te helpen met de beste zorg voor kinderen met dyslexie.

Meisje aan het schrijven

Nieuws over Dyslexiezorg

Bekijk meer nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief