Centraal Nederland

5 tips voor leerlingen met dyslexie

angststoornis bij kinderen en jongeren

5 tips voor leerlingen met dyslexie

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg, is het cruciaal dat leerkrachten aantonen dat ze de leerlingen met vermoedelijke dyslexie extra hebben ondersteund op het gebied van lezen.

In dit artikel delen we vijf waardevolle tips om deze ondersteuning effectief te bieden.

  1. Vroegtijdige ondersteuning op verschillende niveaus

Vanaf het moment dat er een vermoeden van dyslexie ontstaat, is het van groot belang om direct in te zetten op extra begeleiding op ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3. Een vroegtijdige aanpak vergroot niet alleen de kans op succesvolle leesontwikkeling, maar biedt ook een stevig fundament voor eventueel vervolgonderzoek.

  1. Gedifferentieerde ondersteuning

Een gedifferentieerde aanpak is essentieel bij de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Pas de begeleiding aan op individuele behoeften en leerstijlen. Gebruik verschillende methoden, materialen en technologieën om het leesproces zo toegankelijk mogelijk te maken.

  1. Gebruik hulpmiddelen en technologieën

Maak optimaal gebruik van hulpmiddelen en technologieën die specifiek zijn ontworpen om dyslectische leerlingen te ondersteunen. Dit omvat voorleessoftware, spraak-naar-teksttools en lettertypes die dyslexievriendelijk zijn. Deze middelen kunnen de drempels voor lezen verlagen en het zelfvertrouwen vergroten.

  1. Zorgvuldige documentatie in het leerlingdossier

Een zorgvuldige documentatie in het leerlingdossier is van onschatbare waarde bij het verkrijgen van vergoede dyslexiezorg. Verzamel bewijsmateriaal van de extra ondersteuning die de leerling heeft ontvangen, inclusief observaties, testresultaten en specifieke interventies. Dit vormt de basis voor de beoordeling.

  1. Samenwerking met ouders en specialistische ondersteuning

Betrek ouders actief bij het ondersteuningsproces en informeer hen over de genomen stappen en behaalde resultaten. Daarnaast is samenwerking met specialisten op het gebied van dyslexiezorg van groot belang. Zij kunnen aanvullende inzichten bieden en ondersteunen bij het opstellen van een goed onderbouwd leerlingdossier.

Mocht er na de extra ondersteuning nog steeds sprake zijn van een achterstand? Dan is de leerling na beoordeling van het dossier van harte welkom bij Centraal Nederland. We zien keer op keer dat een behandeling enorme verbeteringen teweeg kan brengen. 

Dyslexiezorg in het primair onderwijs

Je merkt dat een leerling moeite heeft met spellen, lezen en/of schrijven. Ondanks alle hulp neemt de leerachterstand toe, ten opzichte van de andere leerlingen in de klas. Ook zie je soms concentratieproblemen en/of faalangst. Zou het een vorm van dyslexie kunnen zijn?

Centraal Nederland denkt mee over welke aanpassingen in de klas nodig zijn, met welke zwakke kanten van het kind je rekening moet houden en welke sterke kanten van het kind je juist kunt inzetten.

Meisje aan het schrijven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief