Centraal Nederland

Wat als je kind ADHD heeft?

ADHD bij kinderen

Heeft mijn kind ADHD?

Kan je kind zich moeilijk concentreren of vertoont hij impulsief gedrag? Of is je kind juist dromerig, houdt het zich meestal op de achtergrond en heeft het moeite om de aandacht bij de les of een taak te houden? Het kan zijn dat je kind ADHD heeft.

Centraal Nederland doet onderzoek bij kinderen die mogelijk ADHD hebben en begeleidt kinderen, ouders en leerkrachten na de classificatie.

Wat is ADHD?

ADHD: Attention-Deficit/Hyperactive Disorder

ADHD is de afkorting van Attention-Deficit/Hyperactive Disorder. Dit kun je naar het Nederlands vertalen als een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
Natuurlijk verschillen alle kinderen met ADHD van elkaar. Toch is er een aantal gedragskenmerken waar kinderen met ADHD aan moeten voldoen om de classificatie te ontvangen. Deze kernmerken hebben betrekking op aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

ADHD is onder te verdelen in drie verschillende typen:

Het voornamelijk onoplettende of aandachtgestoorde type

Deze kinderen hebben voornamelijk concentratieproblemen. Deze kinderen ogen rustig en dromerig. Ze verliezen snel het overzicht en hebben tijd nodig voor het verwerken van prikkels. In het hoofd is er bij deze kinderen dus een vorm van hyperactiviteit, maar minder zichtbaar aan de buitenkant. Voorheen werd dit ADD genoemd, maar nu wordt het gezien als subtype van ADHD.

Het voornamelijk hyperactieve-impulsieve type

Dit type komt het minst voor. Deze kinderen laten vooral hyperactief en impulsief gedrag zien.

Het gecombineerde type

Dit type komt het meest voor. Deze kinderen zijn in hun gedrag hyperactief-impulsief en hebben concentratieproblemen.

ADHD bij kinderen - twee jongens lopen vrolijk door de gang

Hoe ziet het behandeltraject bij ADHD eruit? 

Als een kind vastloopt en ouders of school zich zorgen maken, dan kun je terecht bij de huisarts of Centrum Jeugd en Gezin.
Zij verwijzen kinderen regelmatig door naar Centraal Nederland voor diagnostiek en behandeling.

Als een kind naar ons is doorverwezen, doen we eerst onderzoek. Daarna bespreken wij in een adviesgesprek met ouders waar behoefte aan is. School mag hier ook bij aanwezig zijn.

Een mogelijk advies is om ondersteuning en/of psycho-educatie voor ouders en kind te ontvangen. Centraal Nederland biedt ook leerkrachtondersteuning. Als er behoefte is aan een behandeltraject voor het kind, bespreken we met alle betrokkenen wat voor het kind het beste is. De nadruk ligt altijd op een handelings- en oplossingsgerichte werkwijze: wat heeft het kind nodig? Welke aanpak is voor hem of haar gunstig om tot leren en ontwikkelen te komen?

Een leerling steekt zijn hand op

Behandeling bij ADHD

De behandeling van ADHD bevat de volgende onderdelen:

  • Psycho-educatie. Hierbij ontvangen kind en ouders uitgebreide uitleg over ADHD en hoe zich dat bij het kind uit. We benoemen hierbij ook altijd de sterke kanten en positieve aspecten van ADHD. Vaak schenken we specifiek aandacht aan de prikkelverwerking. We maken hierbij gebruik van diverse materialen passend bij de situatie en de leeftijd van een kind of jongere.
  • Cognitieve gedragstherapie. We gebruiken materialen die horen bij deze vorm van therapie. Dit houdt bijvoorbeeld in: met het kind werken aan het zelf leren sturen van gedrag, het aanleren van vaardigheden en strategieën om meer controle te krijgen of om problemen op te lossen.
  • Begeleidingsgesprekken voor ouders. Ouders ontvangen ook de psycho-educatiematerialen per e-mail.

Veelgestelde vragen over ADHD

Hoe vaak komt ADHD voor?

Uit verschillende onderzoeken komen wat wisselende cijfers. ADHD komt in alle landen en culturen voor, waarbij het percentage van ADHD onder kinderen varieert tussen de 3-5 %.

Is er verschil tussen jongens en meisjes met ADHD?

ADHD wordt ongeveer twee of drie keer vaker vastgesteld bij jongens dan bij meisjes. Bij meisjes wordt het beeld minder snel herkend, omdat meisjes zich doorgaans meer aanpassen qua gedrag dan jongens. Meisjes ogen vaker onoplettend, wat minder opvalt dan het hyperactieve gedrag dat jongens vaker laten zien.

Is ADHD erfelijk?

Erfelijkheid kan een rol spelen, maar vaak spelen meerdere factoren een rol. Omgevingsfactoren als vroeggeboorte, middelengebruik tijdens de zwangerschap, maar ook de huidige cultuur met hoge eisen en grote hoeveelheden prikkels. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de rol van de hersenen.

Is ADHD te genezen?

ADHD is niet te genezen. Het is echter wel verschillend qua levensfase hoeveel last je van ADHD hebt. Je kunt namelijk heel goed leren omgaan met de kenmerken van ADHD. In de kinderjaren zijn impulsiviteit en hyperactiviteit vaak meer zichtbaar. Bij volwassenen zie je meer innerlijke onrust, moeite met overzicht. Gelukkig is er hulp beschikbaar om om te leren gaan met de klachten.

Is er medicatie voor ADHD?

Er zijn medicijnen die de hyperactiviteit en het concentratievermogen verminderen. Vaak wordt methylfenidaat voorgeschreven.

Vanaf welke leeftijd kan ADHD worden onderzocht?

De eerste kenmerken van ADHD zijn vaak al op een jonge leeftijd zichtbaar, vanaf ongeveer 3 jaar kan het beeld al duidelijker worden. ADHD vaststellen is dan vaak nog lastig. Hyperactiviteit is bijvoorbeeld nog moeilijk te onderscheiden van normaal peutergedrag. Bij Centraal Nederland doen we onderzoek vanaf 6 jaar.

Hoe wordt onderzoek naar ADHD gedaan? Waar wordt naar gekeken?

Bij het onderzoek naar ADHD speelt het verhaal van ouders een belangrijke rol. We zijn benieuwd welke kenmerken van ADHD zij zien bij hun kind en hoe de ontwikkeling tot nu toe was. Ook is de informatie van school erg waardevol, omdat het gedrag van het kind in de klas belangrijke aanwijzingen geeft.

Ook spreken we het kind individueel. We spreken meestal twee ochtenden af en doen een observatie in de klas. Ook testen we de executieve functies, zoals emotieregulatie, flexibiliteit en volgehouden aandacht. Naast ADHD-onderzoek doen we meestal ook intelligentieonderzoek.

Hebben alle kinderen met ADHD dezelfde kenmerken?

Nee, we zien dat elk kind andere kenmerken laat zien. Ieder kind is uniek en dat merk je ook aan kinderen met ADHD. Er zijn bovendien verschillende vormen van ADHD. Het ene kind met ADHD is juist dromerig, heeft moeite met opletten en is stilletjes. Het andere kind is juist druk, beweeglijk en altijd in de weer.

Zijn er voordelen aan het hebben van ADHD?

Er zijn zeker voordelen aan het hebben van ADHD. Mensen met ADHD zijn vaak creatief in hun denken, hebben humor en een sterk oplossend vermogen. Ze zijn vaak energiek en enthousiast. Vaak zijn kinderen met ADHD enorm veerkrachtig. Wanneer iets hun interesse heeft, kunnen kinderen met ADHD een hyperfocus hebben en zich uren in iets vastbijten.

Waar kan ik goede informatie vinden over ADHD?

Neem contact op

Wil je jouw kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij Centraal Nederland? Dan kun je terecht op onze informatiepagina over aanmelden bij Jeugd GGZ.

Heb je vragen over de diagnostiek of behandeling van kinderen met ADHD of zijn er onduidelijkheden over het verkrijgen van een doorverwijzing? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Je kunt ook contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Een moeder en dochter lachen enthousiast

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuws over

Bekijk meer nieuws