Centraal Nederland

Jeugd GGZ: hulp bij psychische problemen

Jeugd GGZ

Heb je zorgen om jouw kind? 

Elk kind zit wel eens niet zo lekker in zijn vel. Misschien zijn er zorgen over de omgang met klasgenoten of is het kind thuis vaker somber of angstig. Sommige kinderen maken een traumatische gebeurtenis mee die ze moeten verwerken. Misschien denk je als ouders wel dat er sprake is van ADHD of een autismespectrumstoornis en zijn er gedragsproblemen of zorgen in de opvoeding waar jij je als ouder geen raad mee weet?

Het is heel normaal als er af en toe periodes zijn dat een kind zich wat minder goed voelt. Maar wat als dat niet vanzelf overgaat?

De orthopedagogen en GZ-psychologen van Centraal Nederland bieden onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar én hun ouders.

Waarom Centraal Nederland?

Welke klachten er ook spelen bij je kind, als ze het dagelijks functioneren van je kind thuis, op school of in zijn of haar vrije tijd beïnvloeden, doet dat ook wat met jou als ouder. Je wilt dat je kind de zorg krijgt die het nodig heeft.

Wij vinden ieder kind, iedere jongere waardevol. Samen met hen en hun eigen omgeving, zowel thuis als op school, willen we gáán voor optimale ontwikkelkansen. Benieuwd naar hoe wij te werk gaan? Lees dan meer over onze missie en visie.

Begeleiding vanuit Jeugd GGZ

Door de huisarts of samen met een jeugdconsultent van Centrum Jeugd en Gezin wordt een onderzoek en/of behandeling bij Centraal Nederland aangevraagd.

Wanneer is andere zorg nodig?

Soms heeft je kind meer zorg nodig dan Centraal Nederland kan bieden. Bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek of ernstige eetproblematiek is specialistischere en vaak intensievere hulp nodig dan Centraal Nederland in huis heeft. Op dit moment bieden wij nog geen begeleiding in medicatietrajecten. Je huisarts of de jeugdconsulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen je verwijzen naar een instelling die passende zorg kan bieden.

dyscalculie leerling

Nieuws over Jeugd GGZ

Bekijk meer nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief