Centraal Nederland

De uitdagingen en ondersteuning voor ouders van kinderen met autisme

Jongen in kleurrijke ruimte

De uitdagingen en ondersteuning voor ouders van kinderen met autisme

Ouders van kinderen met autisme staan voor unieke uitdagingen die vaak hun dagelijks leven beïnvloeden. De zoektocht naar de juiste ondersteuning en hulp kan overweldigend zijn, maar gelukkig zijn er organisaties zoals Centraal Nederland die deze ouders en hun kinderen bijstaan.

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen op verschillende manieren en in verschillende gradaties autisme ervaren. Dit betekent dat geen enkel kind hetzelfde is, en dat elke ouder te maken krijgt met unieke situaties. Enkele herkenbare kenmerken van kinderen met autisme zijn:

 • Moeite met sociale interacties
  Veel ouders merken dat hun kind moeite heeft met het begrijpen van wat anderen bedoelen of voelen. Dit kan leiden tot miscommunicatie en problemen in sociale contacten. Bijvoorbeeld, wanneer je kind niet begrijpt waarom een vriend(in) boos is, kan dit leiden tot frustratie bij beide kinderen.

 • Veranderingen en flexibiliteit
  Kinderen met autisme vinden veranderingen vaak lastig. Een onverwachte wijziging in de dagelijkse routine kan zorgen voor onrust en angst. Stel je voor dat je een dagje uit gepland hebt, maar door slecht weer moet je de plannen wijzigen. Dit kan voor een kind met autisme zeer stressvol zijn.

 • Over- of ondergevoeligheid voor prikkels
  Overprikkeling door bijvoorbeeld fel licht of harde geluiden is een veelvoorkomend probleem. Anderzijds kunnen sommige kinderen juist ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels, wat ook weer tot uitdagingen leidt. Een bezoek aan een druk winkelcentrum kan bijvoorbeeld overweldigend zijn door de vele geluiden en beelden.

 • Specifieke interesses en herhalend gedrag
  Kinderen met autisme hebben vaak zeer specifieke interesses en kunnen zich hier urenlang mee bezighouden. Daarnaast vertonen ze vaak herhalend gedrag of spraak. Dit kan variëren van het steeds herhalen van dezelfde zin tot het (obsessief) bezig zijn met een hobby.

Ook kinderen die deze kenmerken in mindere mate vertonen kunnen autisme hebben. 

Ondersteuning en Begeleiding

Bij Centraal Nederland begrijpen we de uitdagingen waar ouders van kinderen met autisme mee te maken hebben. We bieden uitgebreide ondersteuning die begint bij de diagnose en verder gaat met gerichte begeleiding en behandeling. Het proces begint vaak met een verwijzing van de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin, waarna Centraal Nederland uitvoerig onderzoek doet bij het kind. Dit omvat gesprekken en psychologische testen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie.

Na de diagnose volgt een adviesgesprek waarin samen met de ouders en eventueel de school besproken wordt wat het kind nodig heeft. Hier kan een behandeltraject uit voortkomen, dat meestal begint met psycho-educatie voor het kind. Dit helpt het kind inzicht te krijgen in wat autisme is en hoe het hem beïnvloedt.

Hulp voor ouders

Naast de behandeling van het kind, biedt Centraal Nederland ook ondersteuning aan ouders. We hebben een online psycho-educatie module waar ouders in hun eigen tempo meer kunnen leren over autisme. Daarnaast zijn er begeleidingsgesprekken mogelijk, waarin samen gekeken wordt naar de beste aanpak voor het kind. Deze gesprekken zijn handelings- en oplossingsgericht, met de nadruk op wat het kind nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Het belang van een goede samenwerking tussen ouders, scholen en hulpverleners kan niet genoeg benadrukt worden. Centraal Nederland biedt ook ondersteuning aan leerkrachten om ervoor te zorgen dat zij de juiste tools en kennis hebben om kinderen met autisme in de klas te begeleiden.

Ondersteuning ontvangen?

Het opvoeden van een kind met autisme kan uitdagend zijn, maar met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen ouders en kinderen samen groeien en bloeien. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat en dat er hulp beschikbaar is om jou en je kind te begeleiden op deze reis.

We helpen je heel graag verder!

Het is ook mogelijk om meer informatie op te vragen via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Jongen in kleurrijke ruimte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief