Centraal Nederland

SpellingSpeurders

Kinderen aan het spelen

SpellingSpeurders

Komt jouw leerling of kind niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg, maar is er wel sprake van ernstige spellingproblemen? 

Voor deze kinderen hebben wij SpellingSpeurders ontwikkeld. Dit is een methode voor de begeleiding van kinderen waarbij de leerling met school én ouders kan werken aan de verbetering van de spellingvaardigheden.

SpellingSpeurders werkt echt! – Claudetta Kram

Wat maakt SpellingSpeurders uniek?

  • Het kind doet gerichte auditieve oefeningen
  • Leren aan de hand van een uitgewerkt directe instructiemodel
  • Werken met denkkaartjes voor het zelfregulerend leren
  • Bruikbare werkvormen om leerlingen samen te laten werken (coöperatief leren)
  • Inclusief ingebouwde herhalingslessen
  • Extra: training en coaching voor leerkrachten
SpellingSpeurders

Wat houdt SpellingSpeurders in?

Een kind krijgt wekelijks een begeleidingssessie van 45 minuten (of 2 x 25 minuten) volgens een vast stramien. Vervolgens oefent het kind elke week thuis samen met de ouders op een speciaal werkblad van SpellingSpeurders. Ook op school is in dezelfde week een vervolg op de training te geven. SpellingSpeurders biedt daarvoor coöperatieve werkvormen om samen met een medeleerling te oefenen.

Een begeleidingstraject bestaat uit 10 sessies.

Het kind krijgt een aantrekkelijke map met alle materialen die nodig zijn voor het begeleidingstraject.

Een begeleidingstraject kan zowel door scholen als door ouders worden ingekocht. De training is zo opgezet dat het flexibel en inpasbaar is in diverse situaties.

Informatie voor scholen

Scholen kunnen zelf met Spellingspeurders aan de slag. Daarvoor bieden we een train-de-trainer aan, zodat leerkrachten en/of onderwijsassistenten zelfstandig begeleidingstrajecten kunnen uitvoeren.

Wat kun je verwachten van deze training?

  Een toelichting op de werkwijze van SpellingSpeurders
Verdieping in kenmerken van effectieve spelling
  2 instructiebijeenkomsten en 2 bijeenkomsten training on the job.

Wil je liever SpellingSpeurders uitbesteden aan een externe begeleider?

Dat kan! Wij kunnen SpellingSpeurders op school uitvoeren. Onze behandelaars begeleiden de kinderen gedurende 10 weken. Er is altijd contact met leerkracht en ouders over de oefeningen en de voortgang.

Spellingspeurders afbeelding

Informatie voor ouders

Als ouders/verzorgers kun je een individueel traject inkopen voor je zoon of dochter. Na een intake vinden 10 spellingbehandelingen op maat plaats door een begeleider van Centraal Nederland. Ter afsluiting van het traject hebben we een evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers.

SpellingSpeurders als vervolg op dyslexiebehandeling

In elke klas zitten leerlingen met (ernstige) dyslexie die moeite blijven houden met spelling, ook na een behandeltraject.
Zij hebben blijvend aandacht nodig vanuit een regelgeleide aanpak in combinatie met inprentingstechnieken.

Hoe komt het dat dit vervolg nodig is?

Geen langdurige verbetering: Uit onderzoek* blijkt dat vergoede dyslexiebehandeling leidt tot een flinke vooruitgang op de spellingtoetsen op korte termijn. Op lange termijn gaan de leerlingen weer achteruit in hun spellingvaardigheid waardoor de achterstand op de rest van de klas opnieuw groeit. De behandeling kan dus geen langdurige verbetering op spelling bewerkstelligen.

Ezelsbruggetjes blijven herhalen: Ernstige Dyslexie heeft een neurobiologische basis die veroorzaakt wordt door een cognitieve verwerkingsstoornis. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen het geleerde niet kunnen opslaan (didactische resistentie). Om te leren spellen, leren kinderen gebruik te maken van strategieën en ezelsbruggetjes. Ze moeten dit vaak blijven oefenen.

* 2015 H. Gerritsen (VU Amsterdam): Onderzoek naar de effecten van dyslexiebehandelingen

Ervaringsverhaal van Kindcentrum Steenwijk

SpellingSpeurders: motiverend voor leerling én leerkracht

SpellingSpeurders heeft ons inzicht in spellingonderwijs verbeterd, niet alleen voor de kinderen met (vermoeden van) dyslexie maar voor alle leerlingen. Als team zijn we dan ook met elkaar in gesprek gegaan over de schoolbrede aanpak van ons spellingonderwijs.

De ondersteuning en aanpak vanuit Centraal Nederland door Joyce Couprie hebben we zeer prettig gevonden. Het motiveerde ons om SpellingSpeurders goed onder de knie te krijgen. Vooral het stuk coaching-on-the-job was leerzaam en fijn. Voor de kinderen was het werken met SpellingSpeurders leuk. Allereerst omdat ze door deze aanpak goed vooruit gingen. SpellingSpeurders werkt echt! Maar ook omdat de methode een heldere en aansprekende lay-out heeft. Daarom waren de kinderen gemotiveerd om met spelling aan de slag te gaan.

Kortom: voor ons was de kennismaking met Spellingspeurders een positieve ervaring. We gaan er zeker mee verder!

Claudetta Kram, intern begeleider Kindcentrum Steenwijk

Vrolijk meisje op schoolplein

Aanmelden voor SpellingSpeurders?

Of heb je nog vragen? Laat het ons gerust weten via het contactformulier. We zijn ook te bereiken via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Lerares begeleidt leerling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief