Centraal Nederland

Basisvaardigheden: Fundament voor de Toekomst

Jeugd GGZ Centraal Nederland - meisje zit te lezen op de vloer

Basisvaardigheden: Fundament voor de Toekomst

Het basisonderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. In deze levensfase worden de fundamenten gelegd om in de toekomst volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het is van groot belang dat kinderen in deze periode de basisvaardigheden leren die hen in staat stellen om zich te ontwikkelen.

In de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0), legt de inspectie extra focus op taal, rekenen en burgerschap. Bij CN kiezen we voor een breder perspectief met zicht op het hele
kind als het gaat om basisvaardigheden.

1. Taalvaardigheid

Taal geeft betekenis aan de wereld om ons heen. Dat maakt taal één van de meest fundamentele vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen. Bij taalvaardigheid gaat het
om lezen, taalbeschouwing, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. Een goede taalvaardigheid is essentieel voor vrijwel alle andere leergebieden en vormt de basis voor
effectief communiceren en kritisch denken. Samenhang versterkt de taalvaardigheid. Verbindt daarom de taalvaardigheden expliciet aan elkaar en aan andere vakken, zoals
rekenen en de zaakvakken.

Tips om aan taalvaardigheid te werken:

 • Lees dagelijks voor en stimuleer kinderen om zelfstandig te lezen.
 • Speel taalspelletjes zoals Scrabble of woordzoekers.
 • Laat kinderen verhalen schrijven en bespreek deze samen.
 • Laat kinderen veel praten over diverse onderwerpen.

2. Rekenen

Rekenvaardigheden zijn niet slechts beperkt tot het vermogen om getallen op te tellen of aftrekken; ze vormen de basis van kritisch denken, probleemoplossing en alledaagse
besluitvorming. Sterke rekenvaardigheden helpen kinderen niet alleen bij dagelijkse praktische situaties, maar verbeteren ook hun cognitieve en analytische vaardigheden. De
toekomst wordt steeds meer beïnvloed door technologie en data, en het vermogen om deze informatie te begrijpen en te interpreteren, begint bij sterke rekenvaardigheden.

Tips om aan rekenvaardigheid te werken:

 • Oefen rekenen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door te koken en ingrediënten af te wegen.
 • Speel rekenspelletjes en puzzels die het logisch denken stimuleren.
 • Gebruik visuele hulpmiddelen zoals rekenblokken of telramen.

3. Sociale Vaardigheden

Naast academische vaardigheden is het ook belangrijk dat kinderen sociale vaardigheden ontwikkelen. Dit omvat het leren samenwerken, delen, luisteren naar anderen, empathie
tonen en conflicten oplossen. Sociale vaardigheden helpen kinderen om gezonde relaties op te bouwen met hun leeftijdsgenoten en volwassenen, en zijn cruciaal voor hun emotionele ontwikkeling en welzijn.

Tips om aan sociale vaardigheden te werken:

 • Moedig kinderen aan om in groepen te spelen en samen te werken.
 • Bespreek gevoelens en leer kinderen hoe ze deze kunnen uiten.
 • Speel rollenspellen om sociale situaties te oefenen.
 • Stimuleer deelname aan groepsactiviteiten zoals sportclubs of scouting.

4. Creativiteit

Creativiteit is een vaak onderschatte, maar zeer belangrijke competentie. Creativiteit stimuleert innovatief denken en probleemoplossend vermogen, wat essentieel is in een snel
veranderende wereld.

Tips om aan creativiteit te werken:

 • Geef kinderen de vrijheid om te tekenen, schilderen en knutselen.
 • Maak gebruik van Denksleutels of filosofeer met de leerlingen.
 • Moedig kinderen aan om muziek te maken of een instrument te leren bespelen.
 • Organiseer dramaspelletjes en theatervoorstellingen.

5. Motorische Vaardigheden

Fijne en grove motorische vaardigheden worden ook in het basisonderwijs ontwikkeld. Een goede motorische ontwikkeling ondersteunt kinderen in hun algehele fysieke gezondheid en coördinatie. Het fysiek actiever maken van de schooldag door bewegend leren draagt daarnaast bij aan het verbeteren van de concentratie en aandacht van de leerlingen.

Tips om aan motorische vaardigheden te werken:

 • Pas je lesdoelen toe in buitenspelletjes of sport- en beweegactiviteiten.
 • Organiseer knutsel- en bouwprojecten die fijne motoriek vereisen.
 • Speel spelletjes die coördinatie en balans bevorderen, zoals touwtje springen of balspelen.
 • Moedig het gebruik van gereedschap zoals scharen, lijmstiften en kralen aan.

6. Digitale Vaardigheden

In de moderne wereld zijn digitale vaardigheden onmisbaar. Het basisonderwijs speelt een belangrijke rol in het introduceren van technologie aan kinderen. Ze leren hoe ze computers en andere digitale apparaten kunnen gebruiken, basisprogramma's kunnen hanteren en veilig kunnen navigeren op het internet. Digitale geletterdheid bereidt kinderen voor op de toekomst en maakt hen vertrouwd met de technologie die een integraal onderdeel is van ons dagelijks leven.

Tips om aan digitale vaardigheden te werken:

 • Laat kinderen onder toezicht educatieve spelletjes en apps gebruiken.
 • Leer kinderen basisvaardigheden in programma’s zoals Word en PowerPoint.
 • Bespreek internetveiligheid en verantwoord gebruik van digitale media.
 • Stimuleer deelname aan programmeerworkshops of robotica-activiteiten.

7. Burgerschap

Burgerschap is een essentieel onderdeel van het basisonderwijs. Het gaat om het leren begrijpen van de maatschappij waarin we leven en de rol die ieder individu daarin speelt.
Kinderen leren over democratie, rechten en plichten, respect voor anderen en hoe ze actief en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Burgerschapsvorming helpt kinderen om bewuste, betrokken en verantwoordelijke burgers te worden die weten hoe ze kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Tips om aan burgerschap te werken:

 • Bespreek actuele gebeurtenissen en stimuleer een kritische houding.
 • Leer kinderen over verschillende culturen en respect voor diversiteit.
 • Organiseer debatten en discussies over maatschappelijke thema’s.
 • Neem als school of klas deel aan vrijwilligerswerk en gemeenschapsprojecten: ruim in de buurt op of bezoek bijvoorbeeld ouderen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief