Centraal Nederland

Cursus: Werkdruk in het basisonderwijs

kinderen op een bankje

Cursus: Werkdruk in het basisonderwijs

Voor wie?

Teams van de basisschool

Waar gaat het over?

De laatste jaren is de werkdruk in het onderwijs behoorlijk toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs de werkdruk te hoog vindt. Mensen die een te hoge werkdruk ervaren verliezen hun werkplezier, lopen het risico dat de kwaliteit van hun werk achteruit gaat en kunnen zelfs gezondheidsklachten krijgen.

Werkdruk heeft echter ook te maken met persoonlijke beleving en karakter. De mate van werkdruk die mensen ervaren is dan ook te beïnvloeden door keuzes te maken, grenzen aan te geven en handig om te gaan met de beschikbare tijd.

Inhoud

In de training van ongeveer 2.5 uur houden we de ervaren werkdruk tegen het licht en bespreken we met elkaar:

  • Hoe je prioriteiten stelt en ‘handig’ omgaat met je tijd
  • Hoe een professionele organisatie kan helpen om de werkdruk te verminderen

Elke school, elke situatie is anders en mensen verschillen in de manier waarmee ze met werkdruk omgaan. Daarom wordt deze training op maat aangeboden en zijn je vragen en praktijkervaringen het uitgangspunt.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief