Cursus Passend omgaan met uitdagend gedrag

Iedere onderwijsprofessional heeft wel eens te maken met lastig gedrag van leerlingen. In de praktijk blijkt vaak dat situaties klein beginnen en vervolgens uit de hand lopen. Het doel is dan om de situatie te normaliseren. Maar hoe kun je als leraar gedrag effectief beïnvloeden?

In deze cursus kijken we welk gedrag hoort bij de gemiddelde ontwikkeling van kinderen en wanneer je spreekt van gedrag dat extra zorg vraagt. Aan de hand van casussen bespreken we gedrag in de groep en hoe je hiermee om kunt gaan. Je krijgt tips voor in de groep en kunt het geleerde direct in praktijk brengen.

Inhoud van de cursus

Bijeenkomst 1:

 • Ontwikkeling van kinderen: wat is normaal en wat is afwijkend gedrag?
 • Wat verstaan we onder uitdagend gedrag, waar komt het vandaan en wat zijn mogelijke invalshoeken.
 • Vanuit de cognitieve gedragstherapie kijken we naar groepsdynamiek en naar een top 5 van ordeverstorend gedrag (waar leg je de grens, veilige en onveilige groepen, interventies die werken en interventies die je moet vermijden).
 • Eigen praktijkvoorbeelden bespreken (neem een praktijkvoorbeeld mee met een situatie van uitdagend gedrag)..
 • Een opdracht om in je eigen groep uit te voeren.

Bijeenkomst 2:

 • Terugblik bijeenkomst 1: hoe ging het met de aanpassingen in je groep, wat werkte, wat nog niet?
 • Wat is de rol van de leerkracht?
 • Bespreken van de opdracht, feedback van cursusleider en medecursisten.
 • Eigen praktijkvoorbeelden bespreken.
 • Wanneer is het nodig een kind met bijzonder gedrag door te verwijzen voor nader onderzoek en/of andere vormen van hulp?
 • Plan van aanpak maken voor jouw groep zodat je passend kunt omgaan met het uitdagende gedrag van een dynamische groep.

Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur

Doelgroep

Leraren, ib’ers en rt’ers

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl en via 085 -8 330 330