Centraal Nederland

Cursus: De functie en taken van de interne vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

Cursus: De functie en taken van de interne vertrouwenspersoon

Voor wie?

De training is zowel voor interne vertrouwenspersonen uit het primair als uit het voortgezet onderwijs. Of je nu startend bent of als je je kennis wilt opfrissen en vaardigheden wilt oefenen; deze cursus is geschikt voor jou. Ook is het geschikt voor toekomstige interne vertrouwenspersonen.

Waar gaat het over?

In de cursus ontwikkel je je in de functie van interne vertrouwenspersoon door kennisontwikkeling, gevarieerde casusbesprekingen en (gespreks-)vaardigheden. Ook leer je hoe je meer vorm kunt geven aan de functie door de voorlichting binnen de school te verbeteren.

Inhoud

In drie bijeenkomsten komt aan de orde:

  • Hoe kan ik als vertrouwenspersoon een bijdrage leveren aan een veilige school?
  • Een heldere afbakening van de taken van de interne vertrouwenspersoon en de externe vertrouwenspersoon.
  • Werken met de (eigen) klachtenprocedure.
  • Actuele ontwikkelingen en wettelijke kaders, zoals de wet sociale veiligheid, de aangescherpte meldcode en de meldplicht.
  • Eerste opvang van de klager, het probleem in kaart brengen, wat zijn mogelijke vervolgstappen?
  • Het geven van voorlichting over het voorkomen van klachten en over de eigen rol.
  • Oefenen van gespreksvaardigheden met concrete casussen: soorten gesprekken; omgaan met sterke emoties en agressie; gespreksfaseringen, etc.

Het is ook mogelijk om de cursus in 2 bijeenkomsten te houden, maar dan wordt de module gespreksvaardigheden niet behandeld.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

juf met leerling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief