Centraal Nederland

Cursus: Flitsbezoek 2.0

Juf met jonge leerlingen

Cursus: Flitsbezoek 2.0

Voor wie?

Directeuren, bouwcoördinatoren, teamleiders en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Hoe houd je als schoolleider en intern begeleider zicht én grip op de kwaliteit van het onderwijs? Met flitsbezoeken kan een leidinggevende in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte komen van de kwaliteit van de lessen in de school. De leidinggevende krijgt niet alleen snel informatie maar hij of zij kan ook in korte tijd verschillende klassen meerdere malen bezoeken.

Juf met jonge leerlingen

Inhoud

We bekijken in 1 bijeenkomst van 2.5 uur met elkaar hoe een zinvol flitsbezoek eruit ziet.

De volgende vragen komen aan de orde:

  • Wat is een flitsbezoek wel en wat vooral niet?
  • Wat is de tijdsinvestering en duur van een flitsbezoek?
  • Wat zijn de 5 stappen van een flitsbezoek?
  • Hoe kom je tot goede, reflectieve vragen?
  •  Hoe voer je een goed gesprek?

Na deze bijeenkomst weet je:

  • Hoe je je in korte tijd op de hoogte kunt stellen van de kwaliteit van de lessen op school.
  • Hoe je bij leraren het gevoel kunt versterken dat zij ertoe doen.
  • Hoe je zonder oordeel sturing kunt geven aan de onderwijsinhoud.
  • Hoe je het reflectieve klimaat op school kunt versterken.

De training vraagt een houding die gericht is op reflectie. Tijdens een flitsbezoek behoort er een basishouding van gelijkwaardigheid te zijn. Dit heeft als effect dat leraren zich gezien voelen als professional. Zo komt er ruimte voor verdieping en bewustwording. En daar zit de kracht!

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief