Centraal Nederland

Cursus Taalontwikkeling Jonge Kind

Over ons - juf staat voor de groep

Cursus Taalontwikkeling Jonge Kind

Wil je jouw kennis opfrissen over taalontwikkeling bij kleuters? Heb je behoefte aan praktische handvatten
voor de invulling van het taalonderwijs in de onderbouw, onafhankelijk van de methode die je gebruikt?
Schrijf je dan in voor deze cursus.

De cursus Taalontwikkeling van het jonge kind bestaat uit 4 modules die je los van elkaar kunt volgen:

Deelnemers

De cursus is geschikt voor leerkrachten van groep 1 en 2 (en eventueel groep 3) en intern begeleiders.

Juf leest een jong kind voor

Module 1: Kansen grijpen om mondelinge taal en denken te stimuleren

We starten het programma met de fasen van de taalontwikkeling van jonge kinderen en met een introductie van de (tussen)doelen met betrekking tot de taalontwikkeling. Daarna ga jezelf aan de slag met je eigen taalgebruik en de aanpassing hiervan aan het niveau van jonge kinderen.

Jongen kijkt verveeld

Module 2: Alfabetisch principe en taalbewustzijn

De tussendoelen ‘taalbewustzijn’ en ‘alfabetisch principe’ zijn de twee krachtigste voorspellers voor succes tijdens het leren lezen. Daarom kiest Centraal Nederland ervoor deze twee tussendoelen onder de loep te nemen.

Juf is aan het voorlezen

Module 3: Begrijpend luisteren

Het belang van begrijpend luisteren in de onderbouw wordt nogal eens onderschat in de basisschool. Maar niet voor niets zijn de tussendoelen ‘boekoriëntatie’ en ‘verhaalbegrip’ opgenomen als twee van de tussendoelen van beginnende geletterdheid.

Poster met letters

Module 4: Woordenschatontwikkeling

Vanuit wetenschappelijke inzichten is in onderwijsland steeds meer het besef gegroeid dat expliciet woordenschatonderwijs van belang is voor een goede taalontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen.

Neem contact op

Aanmelden of meer weten?

Voor meer informatie vul je onderstaand contactformulier in of neemt je contact op met info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief