Centraal Nederland

Meldcode

Meldcode - jongen met blauwe plek in het gezicht

Meldcode: omgaan met huiselijk geweld

Je hoopt het nooit mee te maken, maar het kan voorkomen dat je een vermoeden hebt van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het hebben van een meldcode helpt leerkrachten om eerder en beter te handelen op het moment dat dit vermoeden ontstaat.

De meldcode bestaat uit een helder stappenplan. Hierin wordt beschreven hoe de leerkracht moet handelen bij het signaleren en melden van bijvoorbeeld verwaarlozing, seksueel misbruik of andere vormen van mishandeling of geweld.

Meldcode - jongen met blauwe plek in het gezicht

Cursus: Meldcode en meldplicht

Het hebben van een meldcode is in Nederland verplicht. Aan de hand van de wet ‘Verplichte meldcode’ gaan we aan de slag met de volgende vragen:

  • Hoe herken je signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld?
  • Op welke manier geef je vorm aan de stappen van de meldcode?
  • Hoe voer je de communicatie met ouders?
  • Hoe houd je dossiers bij en leg je vertrouwelijke gegevens vast?

Centraal Nederland is op de hoogte van de Wet verplichte meldcode. Wij helpen jouw school bij het maken van de meldcode.

Meer van ons cursusaanbod zien?

Neem contact op

Meld je aan voor de cursus Meldcode en meldplicht

Neem contact op via onderstaand formulier of mail naar info@centraalnederland.nl. Je kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief