Centraal Nederland

Basiscursus NT2: Een anderstalige leerling in de groep

Meisje aan het schrijven

Basiscursus NT2

Ineens komt er een aanmelding binnen van een anderstalige leerling. Ga je die uitdaging zelfverzekerd aan, of zou je daar graag wat ondersteuning bij willen? Volg dan deze basiscursus NT2. In deze korte training van drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur, bieden wij jou handvatten om gerichte ondersteuning te geven aan anderstalige nieuwkomers op uw school.

Voor wie?

Leraren en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Bij anderstalige leerlingen denken we al snel aan vluchtelingenkinderen of kinderen van arbeidsmigranten uit Oost- Europa. Maar wist je dat er in Nederland mensen van zo’n 200 verschillende nationaliteiten wonen? Ook mensen uit Noord- en Zuid-Amerika, China en Europese landen als Spanje en Portugal vestigen zich regelmatig tijdelijk of permanent in Nederland.

Hoe staat het met de kennis van NT2 op jullie school? Eigenlijk zou op elke school minstens één leerkracht kennis moeten hebben van NT2-onderwijs. Dan ben je niet handelingsverlegen als een anderstalig kind op school wordt aangemeld!

Juf leest voor

Wat houdt de training in?

De training biedt leerkrachten en intern begeleiders die geen of weinig ervaring hebben met anderstalige kinderen een goede basis om een beredeneerd onderwijsaanbod op te stellen. Na afloop van de training hebben ze concrete handvatten om beginsituatie te peilen en leerlijnen met concrete doelen uit te zetten.

Bijeenkomst 1

  • Hoe leren kinderen een tweede taal?
  • Hoe kun je tweedetaalsverwerving positief beïnvloeden?
  • Hoe zit effectief NT2-onderwijs eruit?
  • Methoden en materialen

Bijeenkomst 2

  • Hoe zetten we een beredeneerd aanbod NT2 op: vaststellen beginsituatie, leerlijnen en doelen.
  • Hoe pakken we het lezen en spellen aan?
  • Wat is de zin en onzin van het toetsen van nieuwkomers?
  • Wat doen we als de ontwikkeling lijkt te stagneren?

Bijeenkomst 3

  • Woordenschatonderwijs: de didactiek van de 4-takt, woordenlijsten en taalgericht onderwijs op de basisschool.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief