Centraal Nederland

Cursus: Alfabetisch principe en taalbewustzijn in groep 1 en 2

Volwassenen in gesprek met kind

Cursus: Alfabetisch principe en taalbewustzijn in groep 1 en 2

Voor wie?

Leraren groep 1 en 2 en intern begeleiders

Waar gaat het over?

De tussendoelen ‘taalbewustzijn’ en ‘alfabetisch principe’ zijn de twee krachtigste voorspellers voor succes tijdens het leren lezen. Daarom loont het de moeite om hier nader op in te zoomen!

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur spelen we het reflectiespel voor effectief (lees)onderwijs. Daarna gaan we in op vragen als:

  • Wat verstaan we onder alfabetisch principe en taalbewustzijn, waaronder fonemisch bewustzijn?
  • Wat zeggen de kwaliteitskaarten over de tijdsbesteding voor deze domeinen?
  • Welke minimumdoelen stellen wij in groep 1 en 2?

We vullen de checklist ‘beginnende geletterdheid’ in en bekijken:

  • Is ons aanbod voldoende?
  • Hoe creëer ik een stimulerende leeromgeving?

Ten slotte komt de voorschotbenadering aan de orde voor kleuters met onvoldoende fonemisch bewustzijn en letterkennis. We bespreken wat dit concreet inhoudt. Tijdens de bijeenkomst staat de vertaling naar de eigen praktijk op school steeds centraal.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief