Cursus Spelend leren in hoeken

20170613 -021

Wil jij minder in de kring? Wil je meer tijd inruimen voor spelen? Ben je benieuwd hoe je aan onderwijsdoelen kunt werken in de hoeken en kinderen zo kunt helpen bij hun ontwikkeling? Dan is onze cursus ‘Spelend leren in hoeken’ iets voor jou.

Kleuters en spelen: het staat volop in de schijnwerpers. Steeds duidelijker wordt -ook bij beleidsmakers- dat kleuters vooral leren door te spelen, te exploreren, te handelen en te doen. Aandacht voor spel leidt tot blije kinderen in groep 1 en 2. Spelend leren en opbrengstgericht werken gaan prima samen! Hoe je dat kunt vormgeven leer je in deze cursus.

Bijeenkomst 1:

  • Wat is het belang van spel?
  • Welke fasen doorlopen kinderen in hun spel?
  • Wat leren kinderen van spelen?
  • Breinvriendelijk leren; hoe leren jonge kinderen?
  • Praktisch aan de slag: het maken van een planning en voorbereiden van spel.

We bespreken dit aan de hand van beeldmateriaal, leggen onze eigen praktijkervaringen ernaast en toetsen dit alles aan de theorie uit de ontwikkelingspsychologie.

Bijeenkomst 2:

  • Welke factoren hebben een positieve invloed op het spel van kleuters?
  • Wat is het belang van je richten op de zone van de naaste ontwikkeling?
  • Hoe kun je de ontwikkeling van kleuters observeren?
  • Praktisch aan de slag: de doelen voor de komende periode wegzetten in een plan.

Ook in deze bijeenkomst wisselen de theorie en praktische opdrachten elkaar af. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis.

Elke bijeenkomst duurt tweeënhalf uur.

Deelnemers

De cursus is geschikt voor leerkrachten van groep 1 en 2.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.