Cursus ‘Communiceren met jonge kinderen (0 – 6 jaar)’

Gebaseerd op communicatieprincipes van ‘Hanen-programma’

Bij het ene kind lijkt de taalontwikkeling vanzelf te gaan. Bij een ander is meer aandacht en stimulans nodig. Wil jij weten hoe je jouw communicatie met jonge kinderen kunt verbeteren, en daarmee de spraak-/taalontwikkeling kunt stimuleren? Dan is deze cursus is voor jou!

Deze cursus is gebaseerd op de communicatieprincipes van het ‘Hanen-programma’. De drie belangrijkste principes daaruit zijn samengevat in de term VAT: Volgen, Aanpassen, Toevoegen. Begeleiders kunnen de initiatieven van een kind volgen door te kijken, te wachten en te luisteren. Hierdoor gaan zij de manieren waarop het kind communiceert herkennen. Vervolgens kan de begeleider de eigen manier van communiceren aanpassen aan de specifieke communicatie van het kind. Zo kun je aansluiting vinden bij het kind en werken aan taal en communicatie. Dan pas is er ruimte voor het toevoegen van ‘taal en ervaring’.

Inhoud

De cursus is gebaseerd op het boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’ van Pepper en Weitzman’ (2009). Onderwerpen als spelen, boekjes lezen, dagelijkse bezigheden en knutselen volgens VAT komen aan bod.

Bijeenkomst 1:

  • Hoe verloopt de normale taalontwikkeling van kinderen?
  • Wat is een afwijkende taalontwikkeling?
  • Uitleg van de principes van het ‘Hanen-programma’.

We bespreken dit aan de hand van beeldmateriaal, leggen onze praktijkervaringen ernaast en toetsen dit alles aan de theorie van de ontwikkelingspsychologie.

Bijeenkomst 2:

  • Hoe kun je de taalontwikkeling en de communicatie stimuleren?
  • Observeren van taal en communicatie.
  • Hoe kun je de drie basisprincipes (Volgen, Aanpassen, Toevoegen) in de praktijk brengen?

Theorie en praktische opdrachten wisselen elkaar af. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis.

Deelnemers

De cursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en leerkrachten voor groep 1 en 2

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar
085 -8 330 330.