Technisch lezen

begeleiding-groep-kinderen-software-centraal-nederland

Goed leesonderwijs

Hoe zijn de leesopbrengsten van de laatste drie jaren en hoe verhouden die zich tot de landelijke normen? Wat doet er nu werkelijk toe bij het leesonderwijs? Hoe geven we een goede leesles? En hoe zorgen we voor betere resultaten?

Genoeg reden om samen met de experts van Centraal Nederland het leesonderwijs onder de loep te nemen.

U kunt kiezen uit:

Bezinning op het technisch leesonderwijs bij u op school:

In een studiedagdeel komt het volgende aan de orde:  

 • Wat is onze visie op (voortgezet) technisch lezen?
 • Hoe bieden wij een doorgaande lijn in de groepen (1-3) 4 t/m 8?
 • Kiezen wij voor een methode, een methodiek of andere leesvormen?
 • Een korte presentatie van nieuwe methoden: Station Zuid, Flits, Karakter, Estafette 3 en Atlantis.
 • Welke alternatieve leesvormen kunnen wij aanbieden?
 • Wat houdt het leesinterventieproject ‘LIST’ in?
 • Hoe ziet onze gewenste situatie eruit?

Geschikt voor: schoolteams
Duur:
1 bijeenkomst van 3,5 uur
Datum:
in overleg

Leesinterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak

Wilt u dat uw leerlingen als gemotiveerde lezers de basisschool verlaten? Dan is het LIST-project wellicht iets voor uw school!(LIST staat voor Leesinterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak).
LIST zorgt voor:

 • Hogere opbrengsten op het gebied van technisch lezen.
 • Een gedegen keuze voor een methode voor voortgezet technisch lezen.

Onderzoek wijst uit dat goed leesonderwijs de uitval voor een groot deel kan terugdringen. Is het leesonderwijs bij u op school effectief of zijn er  samen met Centraal Nederland verbeteringen te realiseren?

Technisch lezen: Hoe worden wij een echte “leesschool”?

In twee teambijeenkomsten van 1,5 uur gaan we aan de slag:

 • Hoe wordt in groep 1 en 2 de basis gelegd voor een goede leesstart?
 • Hoe wordt in groep 3 effectief leesonderwijs gegeven?
 • Hoe geef je effectieve instructie bij technisch lezen?
 • Hoe signaleer je eventuele leesproblemen en risicolezers?
 • Hoe analyseer je de toetsgegevens?

Geschikt voor: schoolteams
Duur:
2 bijeenkomsten van 1,5 uur
Data:
in overleg

Maatwerk

Centraal Nederland staat bekend om maatwerk. Het is mogelijk de inhoud van de studiemiddagen aan uw vragen, wensen en situatie aan te passen. Neem contact op met ons via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Bijlage:

LIST – Leesinterventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak