Centraal Nederland

Burgerschapsonderwijs

Kind met wereldbol

Burgerschap biedt christelijk onderwijs een kans!

Juist vanuit de identiteit, visie en idealen van de school, kun je je als school profileren. Sociaal maatschappelijke competenties komen dichtbij wat Jezus van ons vraagt in het omzien naar elkaar.

Van huis uit zijn christelijke scholen waardengericht met een moreel kompas. Levensbeschouwelijke, Bijbelse verhalen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan burgerschapsvorming.

Waar staat je school nu als het gaat om burgerschapsvorming? Hoe sluit burgerschapsvorming aan bij de identiteit en visie van de school? Hoe is de school een oefenplaats? Hoe geef je burgerschapsonderwijs is de praktijk van alledag? En hoe kun je inzicht krijgen in de resultaten?

Neem contact met ons op en we maken samen met jou een plan van aanpak voor jouw school.

Kind met wereldbol

Voelt burgerschapsonderwijs als het zoveelste op je bord?

Begrijpelijk! In onze blog lees je hoe je ermee om kunt gaan. We helpen je graag verder.

Neem contact op