Begrijpend lezen    

We staan er misschien niet zo vaak bij stil, maar begrijpend lezen is de sleutel tot schoolsucces en zelfs tot later maatschappelijk succes!

Wilt u de opbrengsten van begrijpend lezen vergroten?

Centraal Nederland is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het begrijpend lezen en weet welke problemen zich kunnen voordoen in de lessen begrijpend lezen. Onze adviseurs kunnen u helpen dit onderdeel van het leesonderwijs goed vorm te geven.

In een aantal bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen;
  • Elementen die een rol spelen bij succes in begrijpend lezen;
  • Kennis van belangrijke strategieën bij begrijpend lezen;
  • Het toepassen van het hardop denkend leren (“modellen”);
  • Het toepassen van differentiatie bij begrijpend lezen;
  • Het gebruik van een stappenplan;
  • De transfer naar andere vakken.

Het DENK! Project

DENK! is een methodiek voor lezen met begrip vanaf groep 5, die zorgt voor gemotiveerde en betrokken leerlingen.

Bij DENK! wordt gewerkt met langlopende thema’s die gerelateerd zijn aan het zaakvakonderwijs. De leerlingen lezen binnen deze thema’s in zelfgekozen boeken, zowel fictie als non-fictie. Tijdens de lessen modelleert de leerkracht en werkt hij vanuit een set met open vragen.

Hebt u vragen of wilt u advies van een van onze taal-leesspecialisten?

Neem contact op met ons via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Bijlage:

Folder DENK!