Begrijpend lezen    

We staan er misschien niet zo vaak bij stil, maar begrijpend lezen is de sleutel tot schoolsucces en zelfs tot later maatschappelijk succes!

Wilt u de opbrengsten van begrijpend lezen vergroten?

Centraal Nederland is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het begrijpend lezen en weet welke problemen zich kunnen voordoen in de lessen begrijpend lezen. Onze adviseurs kunnen u helpen dit onderdeel van het leesonderwijs goed vorm te geven.

In een aantal bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen;
  • Elementen die een rol spelen bij succes in begrijpend lezen;
  • Kennis van belangrijke strategieën bij begrijpend lezen;
  • Het toepassen van het hardop denkend leren (“modellen”);
  • Het toepassen van differentiatie bij begrijpend lezen;
  • Het gebruik van een stappenplan;
  • De transfer naar andere vakken.

Een andere aanpak voor begrijpend lezen met Focus

Ben je op zoek naar een andere aanpak voor begrijpend leesonderwijs in de groepen 5 tot en met 8? Wil je geen leesmethode gebruiken? Dan is Focus een mooie aanpak! Bij Focus worden wereldoriënterende thema’s geselecteerd (5 à 6 thema’s per jaar) om te komen tot ontwikkeling van begrip. Kennis van leerlingen wordt verrijkt door het dagelijks voorlezen door de leerkracht en het vrij lezen van goede boeken. Met behulp van ‘focus-vragen’ worden kinderen aan het denken gezet. Kinderen lezen, schrijven en praten over thema’s en teksten. Door deze integratie wordt kennis opgebouwd die leesbegrip bevordert én motiverend is voor de leerlingen.

Hebt u vragen of wilt u advies van een van onze taal-leesspecialisten?

Neem contact op met ons via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Bijlage:

Folder DENK!