Centraal Nederland

Taal en lezen

Juf leest voor

Ontwikkeling van Taal- en Leesonderwijs

Taal is door vrijwel alle vakken verweven. Als een kind goed kan lezen, heeft het hiervan profijt bij alle vakken: niet alleen bij geschiedenis, maar ook rekenen. Het is dan ook van groot belang dat jouw school een duidelijke visie heeft op taalonderwijs.

Ben je op zoek naar ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling, leesontwikkeling, didactiek, woordenschatontwikkeling of een (andere) leesmethode?

Centraal Nederland wil je graag adviseren en begeleiden in het ontwikkelen van een integrale aanpak van het taal- en leesonderwijs. Omdat iedere school en ieder kind anders is, proberen wij zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Kinderen aan het spelen

Taalonderwijs

Wil je jouw kennis opfrissen over woordenschatonderwijs? Of ben je op zoek naar hulp bij een methode-keuze en implementatie voor kinderen in groep 4 t/m 8? Wij helpen je graag verder met de taalontwikkeling bij jou in de klas!

Leesonderwijs

Voor zowel technisch lezen als begrijpend lezen biedt Centraal Nederland een keuze- en implementatietraject aan. Volg onze cursussen en schakel ons in bij het implementeren van (alternatieve) leesmethoden. Zo verbeter je de leesontwikkeling van de kinderen in jouw klas.

Kinderen lezen samen

Cursus Taalontwikkeling Jonge Kind

Wil je graag meer leren of jouw kennis opfrissen over taalontwikkeling bij kleuters? Onze cursus helpt je bij het stimuleren van de woordenschat. Volg (een van) de vier modules:

  1. Kansen grijpen om mondeling taal en denken bij kinderen te stimuleren
  2. Alfabetisch principe en taalbewustzijn
  3. Begrijpend luisteren
  4. Woordenschatontwikkeling
Juf is aan het voorlezen

Alle cursussen over taal en lezen

Onze specialisten geven veel cursussen over taal en lezen, een paar voorbeelden zijn:

Aan de slag

Neem contact op met Centraal Nederland

Heb je interesse in het volgen van een cursus of wil je met jouw school een keuze- en implementatietraject starten? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief