Blog – Tips voor de leerkracht

Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in!

De schoolvakantie nadert zijn einde. In regio ‘midden’ beginnen de scholen volgende week weer. Je bent als leerkracht vast weer begonnen met het klaarleggen van materialen, het plakken van naamkaartjes op stoelen en kapstokken en het schilderen op de ramen. Je hebt je wellicht ingelezen in nieuwe methodes die op je school gebruikt gaan worden. Een weekrooster zit weer vers geprint in je groepsmap (of staat digitaal klaar). Hopelijk ben je goed uitgerust en trappel je om met je toekomstige leerlingen een groep te vormen!

Hierbij wat tips om goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

  • Begin bij wat leerlingen nog weten

De leerkracht van de voorgaande groep heeft aan het einde van het vorige schooljaar een toetsanalyse gemaakt. Op veel scholen belandt deze analyse in de dossierkast. Dat is jammer! De analyse biedt namelijk een schat aan informatie over je toekomstige leerlingen: hoe goed beheersen ze de lesstof van vorig schooljaar. Pak de analyse er daarom nog eens bij, benut de kennis die je opdoet en richt je in de eerste weken op het aanbieden van lesstof volgens de zone van naaste ontwikkeling.

  • Weet wat je leerlingen dit jaar gaan leren en maak kritische keuzes in hoe je dit gaat aanbieden

In veel methodehandleidingen is een fijn overzicht te vinden, waarop je kunt zien welke lesdoelen aan bod komen dit schooljaar. Zeker wanneer je voor het eerst in een nieuw leerjaar lesgeeft, is het aan te raden dit lesdoeloverzicht eens door te nemen. Want: als je goed op de hoogte bent van de lesdoelen die dit jaar voor jouw leerlingen centraal staan, durf je ongetwijfeld een methodehandleiding meer los te laten. Laat de methode jou helpen in plaats van andersom. Op het moment dat jij kritisch nadenkt hoe je een lesdoel aanbiedt, geef je je lessen creatiever en passender vorm. Wees je ervan bewust dat jij als leerkracht keuzes mag maken in hoe en wanneer je lesstof aanbiedt aan je leerlingen. Nog een laatste tip hierbij: maak eens een overzicht welke lesstof je behandeld wilt hebben voor de herfstvakantie, kerstvakantie, enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat je niet continu alert hoeft te zijn of je nog op schema ligt. Dat geeft veel rust!

  • Stem goed af met je duo

Wanneer je met een duo-collega samen lesgeeft aan je groep, is een goed startoverleg essentieel.  Stem niet alleen af wie (eind)verantwoordelijk is voor diverse taken, zoals het maken van handelings- of groepsplannen of het maken van oudergespreksverslagen. Praat ook samen over bijvoorbeeld de routines in het opruimen van materialen na het zelfstandig werken, de eenduidige omgang met die ene leerling die duidelijke(re) grenzen nodig heeft, de consequenties die er voor leerlingen zijn wanneer huiswerk niet ingeleverd wordt, etc. Dit voorkomt onduidelijkheid bij leerlingen en zorgt voor het (sneller) bereiken van een groepssfeer waarbinnen continuïteit en wederzijds vertrouwen tussen leerkracht en leerlingen, en leerlingen onderling heerst.

  • Weet wie er in je groep komt (en tegelijkertijd: gun je leerlingen en jezelf ook een blanco start)

Natuurlijk wil je je toekomstige leerlingen open minded tegemoet treden. Elke leerling verdient in het nieuwe schooljaar een frisse start met een (waarschijnlijk) nieuwe leerkracht. Dit hoeft echter niet te betekenen dat alle leerlingen in de eerste schoolweken alleen de basisstof volgen (‘en dat we later wel kijken of de plusroute net als vorig jaar weer aan de orde is’) of dat jij opnieuw moet uitvinden wat bij het zelfstandig werken voor die ene leerling wel of juist niet werkt. Lees je in vanuit de overdracht van de vorige groepsleerkracht. Wat vorig jaar werkte, kun je gerust opnieuw toepassen. Het zorgt ervoor dat een leerling sneller weer ‘in the flow’ van het onderwijs zit en het vermindert voor jou de tijd van het uitzoeken.

Veel werkplezier toegewenst!

 

 

Terug naar het overzicht