Trots op de leraar en de onderwijsassistent!

Bij ons op De Bron zijn alle collega’s, na de eerste schrik om het sluiten van de school, onmiddellijk aan de slag gegaan om lesschema’s, dagritmeroosters en lespakketten samen te stellen. Alsof ze nooit anders gedaan hadden, gingen ze aan de slag! Er werd rekening gehouden met het niveau van kinderen en met de ouders die dit alles samen met hun kinderen moeten uitvoeren. Ook keken we naar lespakketten die de uitgevers nu online zetten en werden er keuzes gemaakt.
Juist in deze tijd van zorg, vonden wij het ook belangrijk om Bijbelverhalen en Bijbelliedjes op te nemen in de schema’s. Zo begint elke dag met een stukje bezinning en gebed, of zoals een kleuter met ons deelde: in de kring, want dat doen we op school ook.

Ook het knutselen en bewegen worden niet vergeten. Leerkrachten delen elke dag opnieuw nieuwe ideeën met ouders en kinderen: korte, praktisch uit te voeren opdrachten.
Verjaardagen delen we via de app, evenals de geboorte van een broertje of zusje. Elke dag zitten de collega’s klaar om vragen van kinderen en ouders te beantwoorden. Wanneer dit via mail of een chatprogramma niet lukt, bellen zij met ouders en leerlingen. Dit alles om hen zo goed mogelijk te helpen zodat het onderwijsproces doorgang kan vinden en ouders en kinderen zich gesteund weten door hun eigen leerkracht.
Er is meteen opvang geregeld voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. Spontaan hebben leerkrachten en onderwijsassistenten zich opgegeven om hiervoor zorg te dragen. Met groot enthousiasme zorgen zij voor de kinderen die niet thuis kunnen blijven.

Kortom, ik ben trots op mijn collega’s: de leerkrachten en onderwijsassistenten van De Bron!

Lian Lobbezoo
Coördinator en intern begeleider
CNS De Bron, Nunspeet

<terug