Subsidie ‘Schoolkracht’

02c39162

Focus op schoolontwikkeling? Vraag de subsidie ‘Schoolkracht’ aan!

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Óf om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

De subsidieregeling ‘Schoolkracht’ wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zo worden én blijven scholen lerende, professionele organisaties.

Aanvraagperiode
De subsidie is aan te vragen in de periode van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021.

Hoogte subsidie
Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.
Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (po of vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.

Voorwaarden
De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting gericht op één van de volgende thema’s:
– verbeteren onderwijskwaliteit;
– omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
– kansen(on)gelijkheid;
– digitalisering.

Vertaalslag
Waar denkt u aan bij bovenstaande thema’s? Heel praktisch gaat onze aandacht onder andere uit naar:

  • Aandacht voor NT2-onderwijs binnen scholen. Goed NT2-onderwijs biedt anderstalige nieuwkomers betere onderwijskansen en perspectief om later een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren.
  • Onderwijskwaliteit in de onderbouw verbeteren met spel. Met spelend en ontdekkend leren ontwikkelen kleuters kwaliteiten als creativiteit, nieuwsgierigheid en veel andere emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden die de basis leggen voor het leven in een snel ontwikkelende en veranderende maatschappij in de 21e eeuw. Spelen is een ‘must’ voor kinderen en gebeurt helaas steeds minder (zie onderzoek CPB)
  • Verbeteren taal- en leesonderwijs. Goed taal-/leesonderwijs legt bij kinderen de basis voor een succesvolle school- en studieloopbaan.

Dit is slechts een kleine greep uit ons aanbod. Kijk verder op onze website voor een volledig aanbod. Of neem contact met ons op via info@centraalnederland.nl onder vermelding van ‘Schoolkracht’.