Gefundeerde keuze voor een rekenmethode  

kinderen-spelen-lachen-centraal-nederland

De huidige generatie rekenmethodes kenmerkt zich door goede kwaliteit. Maar welke methode past nu bij úw school, bij úw leerlingen en bij úw team?

Onze adviseur kan u ondersteunen bij:

Het kiezen van een rekenmethode:

  • helder maken van verschillen en overeenkomsten tussen de methoden;
  • in kaart brengen van selectiecriteria voor uw school, uw leerlingen en uw team;
  • aanreiken van een format om methoden uit te proberen;
  • maken van een gefundeerde keuze.

Een goede rekenmethode biedt geen garantie voor goed rekenonderwijs. De effectiviteit wordt bepaald door de manier waarop de leraar met de methode omgaat

Het implementeren van uw rekenmethode

Hoe beter de implementatie is, hoe groter het effect op uw rekenonderwijs zal zijn. Tijdens één of meer implementatiebijeenkomsten kijken we naar:

  • Hoe zit de methode precies in elkaar?
  • Hoe geef je een goede rekeninstructie? Hoe sluit je aan op alle niveaus?
  • Hoe is de organisatie binnen een goede rekenles?
  • Wat is de doorgaande lijn in de methode? En wat zijn de tussendoelen?
  • Welke vragen en knelpunten worden ervaren tijdens het gebruik van de methode?

Uw rekenmethode en het protocol ERWD

Het protocol dyscalculie zet in op goed rekenonderwijs. Hiervoor gebruikt het drie modellen. Tijdens deze bijeenkomst kijken we in hoeverre deze modellen in uw rekenmethode zijn verwerkt en wat u hieraan nog kunt optimaliseren.

Op zoek naar de juiste methode voor uw school?

Neem dan contact op met Centraal Nederland voor advies van een van onze rekenspecialisten of bel 085 – 8 330 330.