Centraal Nederland

Weer plezier in rekenen!

dyscalculie bij leerling - twee meiden staan bij het krijtbord

Weer plezier in rekenen!

“Rekenen is niet leuk!”. “Ik kan toch niet rekenen!”. Herken je dit? Een leerling die alle plezier in rekenen verloren lijkt te hebben? Wij komen deze kinderen regelmatig tegen als ze bij ons rekenbegeleiding krijgen. Deze leerlingen hebben vaak al langere tijd moeite met rekenen. Ze hebben een achterstand opgebouwd, vinden rekenen geen leuk vak meer en denken vaak dat ze niet kunnen rekenen. Het is onze missie dat deze leerlingen weer plezier in rekenen krijgen door de vooruitgang die ze boeken.

Kleine groepjes

Onze rekenbegeleiding wordt geboden in een kleine setting met een prettige en vertrouwde sfeer. Door de kleinschaligheid is er veel contact met de leerling. Iedere les beginnen we met een gesprekje, zodat de kinderen weten dat we echt in hen geïnteresseerd zijn. Ook is een rustige benadering belangrijk. Als een kind zich op zijn gemak voelt, zal het zich eerder kwetsbaar opstellen en openlijk praten over wat hij moeilijk vindt. En natuurlijk houden we constant rekening met het tempo en niveau van de kinderen.

Maatwerk

Om optimaal aan te sluiten bij het niveau van de kinderen, brengen we voorafgaand aan de begeleiding de rekenvaardigheden in kaart en analyseren deze. Onze rekenspecialisten hebben hiermee veel ervaring. Zo kunnen we maatwerk bieden en daardoor boeken de kinderen vooruitgang. De zwakke rekenaars doen succeservaringen op en krijgen steeds meer plezier in rekenen. Dan kan het zomaar zijn dat die ene jongen die nauwelijks betrokken was bij rekenen, nu goed zijn best doet en het zelfs leuk gaat vinden. We nemen kleine stapjes en geven complimenten die zowel gericht zijn op het proces als op het resultaat.

Inbreng van de leerling

‘Waarin wil jij graag beter worden?’, is een vraag die we regelmatig stellen. We vinden de eigen inbreng van de leerling belangrijk. Het geeft de kinderen meer betrokkenheid bij hun leerproces en we zien dat kinderen dit waarderen. Ze laten een actievere rol zien. Ook stellen we samen met de kinderen doelen op. Dit geeft hun motivatie een extra stimulans!

Creativiteit

Het is mooi om te zien dat leerlingen vooruitgang boeken door onze rekenbegeleiding en meer rekenplezier krijgen. Ten slotte: niet alleen de kinderen leren veel, ook wij als rekenspecialisten leren van hun creativiteit. Het verrijkt onze visie op het omgaan met rekenproblemen en verschillende leerstijlen. Goed om in het onderwijs hiervoor aandacht te blijven houden!

Mei 2021
Cora van Raamsdonk

Benieuwd wat Centraal Nederland voor jullie leerlingen kan betekenen?

Neem dan contact met ons!

Je kunt onze medewerkers ook bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 op telefoonnummer 085 83 03 30. Per e-mail zijn we bereikbaar op info@centraalnederland.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief