Leerkrachtvaardigheden          

begeleiding-kind-individueel-software-centraal-nederland

Vaardigheden uitbreiden voor beter rekenonderwijs: Hoe zitten de leerlijnen in elkaar? Hoe laat je aan kinderen zien waarom je twee ongelijknamige breuken niet bij elkaar op kunt tellen?

Centraal Nederland weet welke leerkrachtvaardigheden belangrijk zijn voor goed rekenonderwijs daarom bieden wij hiervoor verschillende trainingen aan.

Kennis van leerlijnen

Om stagnaties in de rekenontwikkeling te voorkomen is het van belang om te weten hoe een leerlijn is opgebouwd en op welke momenten problemen kunnen ontstaan. Zo kunt u preventief handelen en uitval zo veel mogelijk voorkomen. Bovendien weet u welke stapjes u bij uitval terug kunt zetten om de leerling te helpen.

Per bijeenkomst staat één leerlijn centraal omdat we diep ingaan op een leerlijn. U kiest als team welke leerlijn(en) u wilt behandelen. Dit kan teambreed als het over getalbegrip gaat, maar ook per bouw als het bijvoorbeeld over procenten gaat.

Professionele gecijferdheid

Om een goede rekenles te kunnen geven is uw eigen professionele gecijferdheid belangrijk. Dit betekent onder andere dat u in staat moet zijn om rekenregels uit te leggen, antwoorden van leerlingen te begrijpen en verschillende oplossingsstrategieën te doorgronden.

Tijdens eens bijeenkomst kijken we wat professionele gecijferdheid precies is en hoe u hier in de praktijk naar toe kunt werken.

Deskundigheidssporen

In het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) worden drie niveaus van deskundigheid onderscheiden.
Tijdens een bijeenkomst gaan we nader in op wat er aan kennis en vaardigheden binnen elk niveau wordt verwacht en hoe u leerkrachten kunt begeleiden van het ene naar het andere spoor. Daarnaast maakt u een begin om de verschillende niveaus in uw eigen team in kaart te brengen.

Uw vaardigheden uitbreiden?

Onze trainingen zijn maatwerk. Neemt u voor meer informatie contact op met Centraal Nederland voor advies van een van onze rekenspecialisten of bel 085 – 8 330 330.