Rekenen

Er gebeurt van alles op rekengebied. Denk maar aan het protocol dyscalculie, passende perspectieven, groepsplannen, opbrengstgericht werken, etc. Daarnaast ervaren steeds meer leraren stress in de rekenles; hoe kom ik tegemoet aan al die verschillen tussen leerlingen, aan de hiaten die er zijn?

Tijd om terug te gaan naar de basis: vakkennis en efficiënte organisatie van de rekenles! Dit levert tijdwinst en hernieuwd eigenaarschap op, omdat uw professionaliteit weer leidend wordt in plaats van de methode. De motivatie en het plezier van zowel u als uw leerlingen zullen toenemen.