NT2 – Nederlands als tweede taal

kinderen-samen-jongens-centraal-nederland

Nieuwe leerlingen op school, die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen? Hoe pakt u dit aan? Welke doelen stelt u? En welke leermiddelen kiest u?

Centraal Nederland wil samen met u een NT2-plan maken voor uw leerling(en). Dit is maatwerk. Wij kunnen u daarin gerichte ondersteuning bieden. Ook adviseren we u (meteen vanaf de aanmelding) over de mogelijkheden die uw school heeft om de betreffende leerling(en) te begeleiden.

Ons NT2-advies is maatwerk, maar bevat in ieder geval:

 • aandachtspunten die belangrijk zijn voor de eerste weken op school;
 • niveaubepaling van de taalvaardigheid van de leerling;
 • concrete aanwijzingen en materialen waarmee u direct aan de slag kunt;
 • tussentijdse evaluatie van het NT2-plan: meten van de vooruitgang in taalvaardigheid, eventuele aanpassingen in de begeleiding van het kind;
 • doelen en leerlijnen voor het eerste schooljaar voor woordenschat, technisch lezen, spelling en rekenen.

Goed NT2-onderwijs geeft anderstalige nieuwkomers betere onderwijskansen en het perspectief om later een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren

Basistraining NT2-coördinator basisonderwijs

In deze korte training van drie bijeenkomsten van twee uur, bieden wij u handvatten om gerichte ondersteuning te geven aan anderstalige nieuwkomers op uw school. De training is bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers voor wie het NT2-onderwijs nieuw is en die graag doelgericht te werk gaan in de begeleiding van anderstalige kinderen op hun school. In de training komt aan de orde:

 • informatie over NT2-ontwikkeling;
 • leerlijnen in NT2-onderwijs;
 • NT2-methoden;
 • woordenschatontwikkeling volgens het 4-taktmodel van Verhallen;
 • doelen voor NT2-kinderen;
 • individuele ondersteuning en/of begeleiding in de groep;
 • een aanpak voor technisch lezen, spelling en rekenen.

Kosten:

 • Individueel traject, 3 bijeenkomsten van 2,5 uur: € 995,- per persoon.
 • Groepstraject (minimaal 8 deelnemers), 3 bijeenkomsten van 2,5 uur: € 250,- per persoon

Het is ook mogelijk om als school / vereniging in te schrijven. De cursus kan dan op locatie worden verzorgd. Kosten: € 1450,- (BTW-vrij).

Studiedag

Wij kunnen voor u een studiedag verzorgen over de opvang van anderstalige nieuwkomers / vluchtelingenkinderen. Dit kan ook in combinatie met de sociaal-emotionele problematiek van vluchtelingenkinderen. Te denken valt aan een dagdeel NT2-ontwikkeling en een dagdeel traumaverwerking. Neemt u contact met ons op om uw wensen voor een programma op maat te bespreken.

Taalklas

Wilt u voor de opvang van anderstalige nieuwkomers een taalklas opzetten op bovenschools of gemeentelijk niveau? Wij hebben hiermee ervaring en denken graag met u mee over de inhoudelijke en organisatorische invulling van een taalklas.

Praktische ondersteuning

Een groep anderstalige kinderen op school kan voor veel extra werk zorgen. Wij kunnen ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het opzetten van groepsplannen voor de taalklas of individuele handelingsplannen voor de anderstalige nieuwkomers. Ook bieden we de mogelijkheid om gedurende een periode taallessen te geven aan de kinderen.

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van ons NT2-aanbod?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.