NT2 – Nederlands als tweede taal

kinderen-samen-jongens-centraal-nederland

Nieuwe leerlingen op school, die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen? Hoe pakt u dit aan? Welke doelen stelt u? En welke leermiddelen kiest u?

Centraal Nederland wil samen met u een NT2-plan maken voor uw leerling(en). Dit is maatwerk. Wij kunnen u daarin gerichte ondersteuning bieden voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8.

Ons NT2-advies is maatwerk, maar bevat in ieder geval:

 • aandachtspunten die belangrijk zijn voor de eerste weken op school;
 • niveaubepaling van de taalvaardigheid van de leerling;
 • concrete aanwijzingen en materialen waarmee u direct aan de slag kunt;
 • tussentijdse evaluatie van het NT2-plan: meten van de vooruitgang in taalvaardigheid, eventuele aanpassingen in de begeleiding van het kind;
 • doelen en leerlijnen voor het eerste schooljaar voor woordenschat, technisch lezen, spelling en rekenen.

Goed NT2-onderwijs geeft anderstalige nieuwkomers betere onderwijskansen en het perspectief om later een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren

Basistraining NT2 

In deze korte training van drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur, bieden wij u handvatten om gerichte ondersteuning te geven aan anderstalige nieuwkomers op uw school. De training is bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers voor wie het NT2-onderwijs nieuw is en die graag doelgericht te werk gaan in de begeleiding van anderstalige kinderen op hun school. In de training komt aan de orde:

 • informatie over NT2-ontwikkeling en meertaligheid;
 • doelen en leerlijnen in NT2-onderwijs;
 • NT2-methoden;
 • woordenschatontwikkeling volgens het 4-taktmodel van Verhallen;
 • taalgericht onderwijs;
 • individuele ondersteuning en/of begeleiding in de groep;
 • een aanpak voor technisch lezen, spelling en rekenen.

Deelnemers:
De training is bedoeld voor leraren, onderwijsassistenten, intern begeleiders en remedial teachers in het basisonderwijs.

Studiedag

Wij kunnen voor u een studiedag verzorgen over de opvang van anderstalige nieuwkomers / vluchtelingenkinderen. Dit kan ook in combinatie met de sociaal-emotionele problematiek van vluchtelingenkinderen. Te denken valt aan een dagdeel NT2-ontwikkeling en een dagdeel traumaverwerking. Neemt u contact met ons op om uw wensen voor een programma op maat te bespreken.

Taalklas

Wilt u voor de opvang van anderstalige nieuwkomers een taalklas opzetten op bovenschools of gemeentelijk niveau? Wij hebben hiermee ervaring en denken graag met u mee over de inhoudelijke en organisatorische invulling van een taalklas.

Handboek op maat

Om goed voorbereid te zijn op anderstalige kinderen, is het handig om een praktisch protocol NT2 op de plank te hebben! Wij bieden een overzichtelijk handboek met richtlijnen voor doelen, leerlijnen, materialen en tal van tips en tools voor de anderstalige nieuwkomer. Zo hoeft u niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden als een anderstalig kind op school wordt aangemeld. In plaats daarvan kunt u direct met het kind aan de slag. Afgestemd op uw situatie stelt Centraal Nederland een protocol NT2 op. Het resultaat: een handboek op maat waar u jaren mee vooruit kunt!

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van ons NT2-aanbod?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.