Beginnende gecijferdheid

Groep-kinderen-3-centraal-nederland

Meten, vergelijken en tellen met kleuters. Wat gebeurt er eigenlijk bij jonge kinderen als ze gaan meten, vergelijken en tellen?

We gaan met u aan de slag rondom de volgende vragen over meten en vergelijken:

  • Hoe ziet de leerlijn meten en vergelijken eruit voor groep 1 tot en met 3?
  • Wat zijn cruciale momenten op deze leerlijn?
  • Welke activiteiten kun je inzetten om aan de tussendoelen op deze lijn te werken?
  • Hoe kun je werken aan niveauverhoging binnen deze leerlijn?

Het accent ligt op groep 1 en 2, maar we kijken ook naar groep 3 voor een goede doorgaande lijn

Jonge kinderen beginnen al vroeg met het willekeurig uitspreken van getallen. In groep 3 maken ze sommetjes als 3 + 4. Wat gebeurt er allemaal tussen deze twee momenten? Als we met tellen aan de slag gaan, komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Uit welke elementen bestaat getalbegrip en op welke manier kun je dit stimuleren?
  • Hoe krijg je leerlingen in beeld die dreigen uit te vallen op dit gebied? En welke activiteiten zet je daarna in?
  • Hoe verloopt de ontwikkeling van het tellen naar het rekenen in groep 1 – 3?
  • Wat zijn de kernelementen in groep 3 bij tellen en getalbegrip?
  • Hoe zorg je voor een goede aansluiting op groep 3?

Wilt u een beredeneerd aanbod voor beginnende gecijferdheid?

Stuur een mail naar info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330..