Coöperatieve leerstrategieën

Op zoek naar een bewezen effectieve en gemakkelijk inzetbare onderwijswerkvorm?

Zoekt u een onderwijswerkvorm die praktisch en makkelijk inpasbaar is in uw huidig onderwijsconcept? Een werkvorm die tot aantoonbaar betere resultaten leidt? Dan zijn de coöperatieve leerstrategieën een goede optie.

De achtergrond van coöperatief leren

Dr. Spencer Kagan, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië, heeft grootschalig onderzoek gedaan naar coöperatieve leerstrategieën. De resultaten waren zeer positief en veelbelovend! Kagan werd dé onderwijsexpert op het gebied van coöperatief leren. Zijn aanpak voldoet aan de criteria die Robert Marzano noemt in zijn boek over de 9 leerstrategieën die echt werken en leiden tot hoge leerresultaten.

Wat is coöperatief leren?

Coöperatief leren is een onderwijswerkvorm waarbij leerlingen direct interacteren met elkaar in groepjes. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat leerlingen ook leren van de interactie met elkaar. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • Tijdwinst: deze werkwijze helpt het onderwijs goed te organiseren zodat er meer effectieve lestijd is;
 • Verantwoordelijkheid: leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces; ze weten wat er van hen verwacht wordt.
 • Interactie: er wordt tegemoet gekomen aan de basisbehoeften van leerlingen aan interactie;
 • Organisatie: soepel lopend klassenmanagement. Ze leren van u én van elkaar;
 • Sociale vaardigheden: verbondenheid in de groep. 

Voordelen van Coöperatief leren

Uit studies van leerlingen die op deze gestructureerde manier hebben leren samenwerken, kwam naar voren dat deze kinderen:

 • hoger scoren op toetsen;
 • betere sociale vaardigheden hebben;
 • meer vaardigheden hebben in het logisch redeneren en het gebruik van strategieën;
 • een grotere intrinsieke motivatie voor leren hebben;
 • beter een gesprek kunnen voeren over de uitvoering van een taak;
 • beter gezamenlijk aan een taak kunnen werken;
 • positievere attitudes hebben ten aanzien van samenwerking met leerlingen en met leerkrachten;
 • meer vriendschappen hebben op basis van menselijke eigenschappen en niet op basis van groepskenmerken,
 • meer vriendschappen hebben met kinderen uit andere etnische groepen.

Bovendien ontstaat er een betere sfeer in de klas.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld voor een kennismaking met coöperatieve leerstrategieën tijdens een studiedagdeel? Neem dan contact via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.