Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand op S.G. Pieter Zandt

Wie had kunnen denken dat op vrijdag 13 maart jl. het voorlopig de laatste schooldag zou zijn? Ik in ieder geval niet toen ik de deur van mijn lokaal dichttrok. Op S.G. Pieter Zandt waar ik werkzaam ben, heeft op maandag 16 maart het crisisteam vergaderd om de lijnen voor onderwijs op afstand uit te stippelen.

Onderwijs op afstand betekent dat wij de leerlingen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. Vooral in de eerste dagen probeer je te ontdekken:  wat kunnen leerlingen thuis doen, wat is effectief voor het leerproces,  wat is voor de leerling te doen en hoe kun je als docent leerlingen helpen die tijdens de lessen veel uitleg en duidelijkheid nodig hebben? Ik sta er versteld van hoe leerlingen dit oppakken en meedenken in het leerproces.

Een collega van mij heeft speciaal voor deze situatie een website gemaakt voor wiskunde. Een geweldig idee! Uitwerkingen van opgaven en YouTube-filmpjes met persoonlijke uitleg van mij en andere collega’s staan op deze site. Leerlingen vinden dit geweldig. Vooral de YouTube-filmpjes van de eigen docent zijn vertrouwd voor de leerlingen. Er wordt dan ook veelvuldig van deze website  gebruikgemaakt. Daarnaast blijkt het inzetten op de relatie, het tonen van belangstelling heel belangrijk te zijn voor de motivatie van leerlingen. Vooral voor hen die mijn vak moeilijk vinden. Vandaar dat ik deze leerlingen regelmatig probeer te bellen. Het blijkt dat een moment van interesse in de leerling bijzonder waardevol is.

En dan is er de zorg voor de mentorklas. Iedere week bel ik mijn mentorleerlingen op om even met hen te spreken. Ik vraag hen dan: Hoe is het met je? Lukt het nog om voor school te werken? Waar zie je tegenop als de school weer begint? Het is fijn om te horen dat het goed met hen gaat. Vorige week heb ik een online enquête uitgezet, om mijn mentorleerlingen te bevragen over hoe zij onderwijs op afstand ervaren. Er kwam naar voren dat 100 procent van de leerlingen het waardeert dat ik ze wekelijks bel. Leerlingen hebben behoefte aan persoonlijk contact, blijkt maar weer. Waar leerlingen tegen opzien? Veelvuldig krijg ik de vraag of straks alle toetsen ingehaald moeten worden als de school weer opengaat. Gelukkig kan ik de leerlingen  geruststellen; alleen noodzakelijke toetsen die de eindtermen van het onderwijs dekken, worden ingehaald.

Mijn werkdag is totaal anders geworden. Niet wat betreft het aantal gewerkte uren, maar wel de invulling hiervan. Je bent bezig met het voorbereiden van online lessen, samenstellen van online toetsen, bellen met leerlingen die vragen hebben over huiswerk en contact met collega’s.

Regelmatig vinden er via Google Meet online sessies plaats met leerlingen om nieuwe theorie uit te leggen. Wat fijn dat dit technisch allemaal mogelijk is! Het geeft voldoening als je merkt dat de leerling met jouw hulp verder kan. Vorige week maakte tijdens een online teamvergadering een collega de opmerking dat harde werkers nog steeds harde werkers zijn en dat leerlingen die de kantjes er altijd al afliepen, dit nog steeds doen. Wat dat betreft is er niets veranderd.

Ik heb veel waardering voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is en in het bijzonder voor de ouders die thuis hun kinderen begeleiden en helpen. Onderwijs op afstand biedt mogelijkheden voor de toekomst, is mijn ervaring. Maar de ideale situatie blijft het onderwijs dat fysiek op school plaatsvindt. Ik mis mijn leerlingen en hoop ze weer gauw te mogen ontmoeten!

H.J. Drost, docent wiskunde en natuurkunde bij S.G. Pieter Zandt

< terug