Centraal Nederland

Nationaal Programma Onderwijs

Jongeren op hun smartphone

Nationaal Programma Onderwijs

Alle kinderen verdienen, ondanks de coronacrisis, kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst! Daarom heeft het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. Hoe vul je het programma in, zodat je langere tijd profijt van dit geld hebt in je onderwijsproces?

Ondersteuning bij schoolscan

Scholen hebben een schoolscan gemaakt of zijn hiermee bezig en vullen op basis van de uitkomsten het eigen programma in. Wil je al hulp in deze fase? Onze onderwijsadviseurs kunnen helpen met het analyseren van gegevens en adviseren over de invulling van het schoolprogramma.

Begeleiding leerlingen

De NPO-gelden zijn in te zetten voor interventies als individuele leerlingbegeleiding en begeleiding van groepjes kinderen. Uit onderzoek blijkt dat instructie in kleine groepen effectief is: hoe kleiner de groep, hoe beter. Korte, regelmatig terugkerende sessies gedurende een vaste periode blijken tot een optimaal resultaat te leiden.

Centraal Nederland heeft veel expertise voor de begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden. Speciaal daarvoor hebben we eigen programma’s ontwikkeld:

  • spellingbegeleiding; een inhaal- en ondersteuningsprogramma met onze, in eigen huis ontwikkelde methode SpellingSpeurders
  • begeleiding van rekenproblemen
  • begeleiding bij gedragsproblemen
  • ontwikkeling van executieve functies bij jonge kinderen
  • begeleiding van NT2-leerlingen

Schoolontwikkeling

Ook is het mogelijk om de NPO-gelden in te zetten voor duurzame schoolontwikkeling en de professionalisering van het team.

Centraal Nederland kan advies, begeleiding en training bieden bij onder andere:

Goed NT2-onderwijs biedt anderstalige nieuwkomers betere onderwijskansen en perspectief om later een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren.

Met spelend en ontdekkend leren ontwikkelen kleuters kwaliteiten als creativiteit, nieuwsgierigheid en veel andere emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden die de basis leggen voor het leven in een snel ontwikkelende en veranderende maatschappij in de 21e eeuw. Spelen is een ‘must’ voor kinderen en gebeurt helaas steeds minder.

Goed taal-/leesonderwijs legt bij kinderen de basis voor een succesvolle school- en studieloopbaan.

Leerkrachtvaardigheden en effectieve rekenlessen zijn van groot belang voor de rekenontwikkeling van alle kinderen.

  • Professionalisering onderwijsassistenten voor de begeleiding van kinderen bij rekenen.

Meer weten?

Neem contact met ons op:

Je kunt onze medewerkers ook bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 op telefoonnummer 085 83 03 30. Per e-mail zijn we bereikbaar op info@centraalnederland.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief