Hoe help je kinderen met ernstige rekenproblemen?

Voor deze kinderen (de 10 procent zwakste rekenaars) heeft Centraal Nederland RekenRovers ontwikkeld. Deze methode biedt hulp voor interventies op zorgniveau 3.

De extra ondersteuning met RekenRovers op zorgniveau 3 gaat uit van 1 uur extra rekenonderwijs per week, verdeeld over meerdere momenten, bijvoorbeeld 3 x 20 minuten of 4 x 15 minuten. De begeleider van de rekentraining kan een remedial teacher, rekenspecialist of intern begeleider zijn. Maar ook is het mogelijk om een externe deskundige in te schakelen, zoals een onderwijsadviseur of schoolpsycholoog.

Uitgangspunt

De training RekenRovers is voor kinderen die vaak al extra instructie en oefentijd hebben ontvangen met oefenmateriaal uit de methode. Voor aanvang van de training is het belangrijk om de rekenhiaten in kaart te brengen. Van daaruit wordt een handelingsgericht plan opgesteld, waarin de onderwijsbehoeften van de leerling zijn omschreven. Voor de uitwerking van dit plan wordt RekenRovers ingezet. RekenRovers is zo opgezet dat rekenhandelingen inzichtelijker en succeservaringen meer kans hebben.

Routes van RekenRovers

Voor RekenRovers zijn twee routes te volgen:

 1. De school brengt de rekenhiaten van de leerling(en) in kaart. Een trainer van Centraal Nederland analyseert deze, stelt het handelingsplan op en begeleidt het kind gedurende een periode van 10 weken met RekenRovers.
 2. De onderwijsprofessional ontvangt van Centraal Nederland een on-the-job training om zelf de ondersteuning op niveau 3 met RekenRovers te kunnen realiseren.

Deze training bestaat uit:

 • 2 instructiebijeenkomsten (1 over effectief rekenonderwijs en 1 over de inhoud en werkwijze van RekenRovers)
 • 2 intervisiebijeenkomsten (1 over het analyseren van de rekenhiaten, het opstellen van een handelingsplan en het uitzetten van het begeleidingstraject en 1 na afloop van de training als feedback en feedforward)
 • 2 on-the-job-training, waarbij de adviseur van Centraal Nederland de professional van de school begeleidt tijdens de uitvoering van 2 trainingssessies.

Voorafgaand aan de training wordt het materiaal van RekenRovers uitgereikt.

Kortom: RekenRovers is flexibel in te zetten.

Materialen RekenRovers

Alle aantrekkelijk vormgegeven hulpmiddelen van RekenRovers zijn verzameld in een doos:

 • getalstaven, overzicht tot 10;
 • getallenlijnen en overzicht tot 10, tot 100, tot 1000;
 • oefenkaarten: optelsommen, aftreksommen, tientalpasseringssommen, tafels, deelsommen, breuken, kommagetallen, verhoudingen en/procenten
 • Roverboekjes Getallenen Bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
 • Roverboekjes Verhoudingen: breuken en verhoudingen + kommagetallen en procenten

Voor de professional zijn er:

 • leerlijnen RekenRovers
 • RekenRovers overzichtskaart
 • formatieve toetsing per onderdeel
 • RekenRovers oefenblad
 • coöperatieve oefenvormen
 • suggesties voor interventies op niveau 3 en 4.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over RekenRovers? Neem dan contact met ons op via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.