Passend Onderwijs volgens 21e eeuwse vaardigheden op een kleine school?

Wat zijn de mogelijkheden en kansen van uw kleine school? Welke doelstellingen zijn realistisch, gezien de leerlingenpopulatie of de kwaliteiten binnen uw team?

Neem een kleine plattelandsschool met minder dan 80 leerlingen. In de nabije toekomst ontkomt deze school niet aan krimp. Momenteel wordt er in 4 combinatiegroepen onderwijs geboden. Maar wanneer worden dit er 3 of misschien wel 2? Binnen de verschillende groepen zijn “zorgleerlingen”, die ieder naar hun specifieke behoefte extra aandacht nodig hebben. Soms blijven leerlingen steken in een hulptraject. Het vergt veel energie om de juiste begeleiding en aandacht te blijven geven. Regelmatig komen er vragen op als:

  • Is dit echt kwalitatief goed onderwijs?
  • Hoelang is het nog realiseerbaar?
  • Hoe realistisch is passend onderwijs?
  • Doet ons onderwijs voldoende aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden?

Genoeg zorgen op een kleine school!

Kleine scholen, grote kansen 2.0

In het traject “Kleine scholen, grote kansen” ondersteunen wij kleine scholen en werken wij met hen samen aan realistische oplossingen. Wij staan open voor verschillende opties, waarbij de inbreng en het enthousiasme van het team belangrijk zijn.

Het volledige traject bestaat uit de volgende onderdelen. U beslist na elke fase of u verder gaat naar een volgende en wanneer u dat doet.

fase-1-kleine-scholen-grote-kansen

fase-2-kleine-scholen-grote-kansen

kleine-scholen-grote-kansen-fase-3-aangepast

 


helpt u graag verder

Mail naar
of bel

 helpt u graag verder
 helpt u graag verder