Centraal Nederland

Cursus: Rekenbegeleiding door onderwijsassistenten

Leerling speelt met een telraam

Cursus: Rekenbegeleiding in groep 4, 5 en 6 door onderwijsassistenten

Voor wie?

Onderwijsassistenten in het basisonderwijs

Waar gaat het over?

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen minder goed rekenen dan twintig jaar geleden en dat zij daarin zwakker presteren dan hun ouders. Het gemiddelde rekenniveau daalt. Het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, stijgt.

Als onderwijsassistent sta je met je voeten in de klei en ben je dagelijks bezig met het ondersteunen van kinderen op het gebied van rekenen. In deze cursus gaan we de kennis over de rekenontwikkeling opfrissen.

Na een uitleg van theoretische modellen maken we de koppeling met de praktijk. Hoe begeleid ik rekenproblemen? Hoe kom ik erachter wat het kind moeilijk vindt? Hoe sluit ik het best op het kind aan? In de cursus is er veel ruimte om een eigen casus te bespreken.

Meisjes met boeken op hun hoofd

Inhoud van de training

De training is afwisselend theoretisch en praktisch van opzet en gericht op het begeleiden van leerlingen uit groep 4/5/6 die ernstig stagneren bij het optellen en aftrekken (en vermenigvuldigen) tot 100.

Na de theorie ga je met elkaar oefenen met zelf meegenomen casussen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Rekenontwikkeling
  • Leerlijnen
  • Rekendidactiek: het handelingsmodel, (het drieslagmodel), (de vertaalcirkel)
  • Begeleiding: strategieën aanleren / werken aan automatisering
  • Opzetten en uitvoeren van een hulpplan
  • Praktijkervaringen

Bijeenkomst 1
Theorie en een casus selecteren

Bijeenkomst 2
Dossieranalyse en het opzetten van een hulpplan
Aan de slag

Bijeenkomst 3
Remediërend materiaal

Bijeenkomst 4 (optioneel)
Terugkommoment: praktijkvragen en ervaringen delen

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief