Centraal Nederland

Cursus: Begrijpend lezen

Mijn kind heeft dyslexie

Hoe maak ik als leraar het verschil bij begrijpend lezen?

Voor wie?

Leraren groep 4 t/m 8 en intern begeleiders

Waar gaat het over?

We kennen allemaal onze leerlingen in de klas die problemen hebben met begrijpend lezen. Maar weten we ook welke elementen een rol spelen bij het behalen van succes in begrijpend lezen?

Inhoud

In deze bijeenkomst komen de volgende vragen en onderwerpen aan de orde:

  • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen (denk aan Close Reading)?
  • Welke factoren dragen het meest bij aan het goed begrijpen van teksten?
  • Hoe gaan wij om met de evidence-based strategieën?
  • Oefenen met de kerndidactiek bij begrijpend lezen: modellen.
  • Samen kijken naar een voorbeeld van ‘good practice’ uit de dagelijkse praktijk.
  • Hoe voer ik een diagnostisch gesprek met leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen?
  • Tips gericht op preventie.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef