Cursus Rekenbegeleiding door onderwijsassistenten

Als onderwijsassistent ben je dagelijks bezig met het ondersteunen van kinderen op het gebied van rekenen. Hoe kom je erachter wat het kind echt moeilijk vindt? Hoe sluit je het best aan op het kind? In deze cursus nemen we de rekenbegeleiding van kinderen uit groep 4, 5 en 6 onder de loep.

 In de cursus van 4 bijeenkomsten frissen we de theoretische kennis over rekenonderwijs op en kijken we heel concreet hoe je in de praktijk het best kunt begeleiden. In de cursus is er veel ruimte om een eigen casus te bespreken.

Inhoud van de training

De training is afwisselend theoretisch en praktisch van opzet en gericht op het begeleiden van leerlingen uit groep 4/5/6 die ernstig stagneren bij het optellen en aftrekken (en vermenigvuldigen) tot 100. Na de theorie ga je met elkaar oefenen met zelf meegenomen casussen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • rekenontwikkeling
  • leerlijnen
  • rekendidactiek: het handelingsmodel, (het drieslagmodel), (de vertaalcirkel)
  • begeleiding: strategieën aanleren / werken aan automatisering
  • opzetten en uitvoeren van een hulpplan
  • praktijkervaringen

Bijeenkomst 1
Theorie en een casus selecteren

Bijeenkomst 2
Dossieranalyse en het opzetten van een hulpplan
Aan de slag

Bijeenkomst 3
Remediërend materiaal

Bijeenkomst 4 (optioneel)
Terugkommoment: praktijkvragen en ervaringen delen

Doelgroep

Onderwijsassistenten in het basisonderwijs

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl en via 085 -8 330 330.