Basiscursus middenmanagement

20170622-Centraal-Nederland-schoolbegeleiding-166

Hoe stuurt een bouwcoördinator of locatieleider een team aan? Wat is precies zijn of haar rol? En hoe voer je de taken die hierbij horen doelgericht en effectief uit?

In de basiscursus middenmanagement nemen we de taken van de middenmanager onder de loep. Het kennisnemen van de theorie en het oefenen met praktische vaardigheden wisselen elkaar tijdens deze cursus af. In vier dagen leer je hoe je doelgericht en effectief kunt sturen en bouwen!


Doelgroep

Aankomend talent, bouwcoördinatoren en geïnteresseerde groepsleerkrachten die willen verkennen of een managementfunctie iets voor hen is.


Doelen en inhouden van de training

Dag 1: Persoonlijk leiderschap

Doelen:

 • Inzicht verwerven in de persoonlijke gedragsstijl DOCN;
 • Leren gebruikmaken van gedragssterktes van jezelf en die van anderen;
 • Inzicht verwerven in managementrollen en competenties;
 • Formuleren van persoonlijke leerdoelen.

Inhoud:
Met behulp van de vragenlijst brengen we stijlen van voorkeursgedrag in kaart en bespreken we deze. Met verschillende oefeningen en opdrachten leer je de stijlen te kennen en hanteren.

Opdracht:
Bestudeer de visie van je school en neem deze mee op dag 2.


Dag 2: Visie, strategisch beleid en cultuur in de organisatie

Doelen:

 • Kennisnemen van de PDCA-cyclus en de betekenis daarvan in de school;
 • Inzicht krijgen in de cultuur van jouw organisatie en weten door welke zaken dit wordt beïnvloed.

Inhoud:

 • We gaan op zoek naar het ‘Why’;
 • We bestuderen de PDCA-cyclus en de structuur in de organisatie
 • We bespreken de theorie van R. Quinn (culturen in organisaties) en met behulp van een vragenlijst brengen we rollen en competenties binnen de organisatie in kaart.
 • We verkennen de positie van een middenmanager tussen werkvloer en leiding.

Opdracht:
Onderzoek de cultuur in jouw school / bouw. Geef een presentatie op dag 4.


Dag 3: Communicatie, kernkwaliteiten en persoonlijk ontwikkelplan

Doelen:

 • Vergroten van communicatievaardigheden;
 • Vergroten van verschillende soorten (professionele) gespreksvaardigheden;
 • Kennismaken met kernkwaliteiten.

Inhoud:

 • Theorie en opdrachten wisselen elkaar af. We oefenen in het voeren van professionele gesprekken waarbij direct feedback wordt gegeven.
 • We gaan kernkwaliteiten benoemen en ‘spelen’ met valkuilen, allergieën en uitdagingen.
 • Je maakt een begin met het schrijven van je  persoonlijke leerdoelen voor de komende periode.


Dag 4: Intervisie, onderzoek en werkplekleren

Doelen:

 • Aanleren van een intervisiemethodiek;
 • Werken aan vraagstelling;
 • Inzicht krijgen in het doen van onderzoek in de schoolpraktijk;
 • Leren formuleren van een plan van aanpak.

Inhoud:

We koppelen de theorie aan de praktijk met praktische werkopdrachten.

 

Kosten

Vier bijeenkomsten (van 8 uur) op locatie.

 • € 1350,- p.p.
 • Aantal deelnemers: 6-12
 • Lunch te regelen door eigen organisatie

Vier bijeenkomsten (van 8 uur) op hoofdlocatie CN, inclusief lunch

 • € 1450,- p.p.
 • Aantal deelnemers: 6-12