Centraal Nederland

Gedrag van leerlingen in de klas

Jongens op een bankje

Gedrag van leerlingen in de klas

Heb je soms te maken met een moeilijk groep of een ingewikkelde groepsdynamiek? Soms zijn er kinderen in de klas die agressief of lastig gedrag vertonen. Het kan heel lastig zijn om daar op een goede manier mee om te gaan.

Hoe help je kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? En wat zijn manieren om de klas voor alle leerlingen een veilige omgeving te laten zijn? Wanneer spreek je van gedragsproblemen in de klas?

Het aanleren van sociale vaardigheden is belangrijke leerstof voor scholen. De Inspectie van het Onderwijs toetst dan ook hoe een school dit doet in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij helpen je graag verder om een doorgaande lijn te creëren.

Meisje is ijverig aan het werk

Een doorgaande lijn creëren

Adviseurs van Centraal Nederland kunnen jou helpen een doorgaande lijn te creëren.

  • Met behulp van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Met een goed leerlingvolgsysteem.
  • Door de juiste materialen voor sociaal-emotionele ontwikkeling te gebruiken.
  • Met behulp van op maat gesneden trainingen.
  • Door een ouderavond over sociaal-emotionele ontwikkeling te beleggen.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken voor jouw school. We helpen je graag verder!

Jongen staart verveeld naar zijn laptop

Aan de slag met sociaal-emotionele ontwikkeling?

Meld je aan via het contactformulier. Je kunt ook mailen naar info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 330.

Meisje aan schooltafel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief